A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Комарівська громада
Чернігівська область, Борзнянський район

Проект сільського бюджету на 2020 рік

Додаток

до рішення виконкому сільської ради

 

 

Проект сільського бюджету на 2020 рік

      Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, статей 59 та 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, норм Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України Комарівська сільська рада вирішила:

       1. Визначити на 2020 рік:

    доходи сільського бюджету  у сумі 30 729 200 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 30 434 200 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 295 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

     видатки сільського бюджету у сумі 30 729 200 гривень , у тому числі видатки загального фонду бюджету – 30 404 200 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету - 325 000 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі 30 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі 30 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 10 000 гривень, що становить 0,03 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд сільського бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,32 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів сільського бюджету Комарівської сільської ради на 2020 рік  за бюджетними програмами згідно з додатками 34 до цього рішення.

       3. Затвердити на 2020рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2020рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі    2206000  гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

        6. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються сільською радою до спеціального фонду сільського бюджету 2020 році від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів згідно з додатком 8 до цього рішення.

       7. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97,101,1032,1034,1036, Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2020 рік»:

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 1 статті 72 Бюджетного кодексу України;

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 Бюджетного кодексу України з урахуванням доходів, визачених у частині першій статті 71 Бюджетного кодексу України,, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2020 рік»:

2) у частині фінансування є надходження, визначені у частині 2 статті 72 Бюджетного кодексу України;

9. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

          - оплата праці працівників бюджетних установ

          - нарахування на заробітну плату

          - придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів 

          - забезпечення продуктами харчування

          - оплата комунальних послуг та енергоносіїв

          - поточні трансферти населенню

          - поточні трансферти місцевим бюджетам

          

       

10. Дозволити головному розпоряднику коштів сільського бюджету за рішенням виконавчого комітету сільської ради, погодженому з постійною діючою комісією з питань бюджету та соціально-економічного розвитку сільської ради ,здійснювати :

 - в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків;

 - у межах загального обсягу бюджетних призначень перерозподіл видатків бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102 та частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України), а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету). 

     11. Зазначити повноваження щодо здійснення в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах , з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

      12. Розпорядником коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, за послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань

      13. В міжсесійний період, у виняткових випадках та за обґрунтованими зверненнями, за рішеннями   виконавчого комітету сільської ради, погодженому з постійною комісією з питань бюджету та соціально-економічного розвитку  дозволити виділення додаткових коштів, в тому числі за рахунок залишків коштів освітньої та медичної субвенції станом на 01.01.2020 р., головному розпоряднику з сільського бюджету  та додаткових трансфертів місцевих бюджетів, здійснювати передачу коштів між загальним та спеціальним фондами  бюджету, вносити зміни до переліку та обсягів місцевих (регіональних) програм , та проводити перерозподіл за об’єктами будівництва(реконструкції,) з наступним

затвердженням цього  рішення на черговій сесії сільської ради про сільський бюджет на 2020 рік.

          

14. Зазначити повноваження щодо здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх

поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 4373 Бюджетного кодексу України.

           15. Зазначити положення щодо забезпечення головному  розпоряднику коштів місцевого бюджету виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за  енергоносії у межах встановлених  бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання .

       16. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.

 17. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 18. Секретарю сільської ради  забезпечити   оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

  19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку .

Сільський голова                                                              Ю.І. Кантур
Підготував: 

Начальник фінансово-бухгалтеського

відділу-головний бухгалтер

                                                                                             Т.М.Лавренчук

Додатки за посиланням

https://drive.google.com/open?id=1OQ7K1C3mdnU-e_TqjxP6klclGecSDZBE

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень