ПРЕАМБУЛА

 

Цей Статут розроблений на виконання вимог Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, інших законів України і визначає основи життє­діяльності територіальної громади  та засади здійснення нею місцевого самоврядування з урахуванням історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей місцевого самоврядування в селах, що входять до складу об’єднаної територіальної громади  для забезпечення їх соціально-економічного, культурного розвитку, збереження та примно­ження досягнень і традицій.

 

РОЗДІЛ І

 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Правова основа Статуту

1.  Статут Комарівської об’єднаної територіальної громади Борзнянського району Чернігівської області (далі-Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади, прийнятим відповідно до Конституції України, Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікованої Законом України від 15.07.97 № 452/97-ВР, інших законів України.

 2.Статут є основним нормативно-правовим актом об’єднаної територіальної гро­мади (далі – ОТГ), діє на її території і має вищу юридичну силу стосовно інших актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

3.  У випадку змін у законодавстві України статті Статуту приводяться

відповідно до них.

   4.   Предметом відання Статуту є основні аспекти здійснення місцевого

самоврядування в громаді.

Стаття 2. Історія виникнення села Комарівка-центральної усадьби громади.

  Точної дати заснування села встановити не вдалось. Відомо,що на незавершеній карті Київського воєводства Гійома Левасера де Боплана, виданій у Варшаві 1592 року, Комарівка вже позначена, на відміну від сусідніх Прохорів та Хорошого Озера, котрі за часів Гетьманщини були сотенними містечками.

Перша письмова згадка про село датована 1666 роком, коли ієрей місцевого храму власним підписом засвідчив перехід комарівських селян та козаків під «високу руку» московського царя.

У роки козаччини Комарівка –  рангове село ніжинських полковників, а потім перейшла до митрополичої кафедри Києво-Печерської Лаври. В адміністративному плані село входило до першої сотні Ніжинського полку, де вважалося маєтністю монастирською. Таке підпорядкування зберігалося, практично, увесь час існування Гетьманщини.

Комарівська волость як історична адміністративно-територіальна одиниця Борзнянського повіту Чернігівської губернії з центром у селі Комарівка існувала з 1802 по 1923 роки.

Швидкому зростанню села сприяло і вигідне розташування. Воно стояло на Київсько-Московському поштовому тракті – найважливішому тогочасному шляху сполучення. Крім того, дорога з Чернігова на Ніжин та Борзну розходилася саме в Комарівці. Не випадково, тут стояла поштова станція ще в середині ХІХ століття.

Протягом XVIII-XIX століть село постійно зростало. Якщо 1790 року в 237 дворах мешкало 2380 жителів, то 1897 року число дворів збільшилось до 751, а населення склало 3712 чоловік. Виняток склав тільки проміжок часу між 1810 та 1830 роками. Тоді внаслідок епідемії холери чисельність населення Комарівки скоротилося з 2538 до 1805 осіб.

Станом на 1885 рік волость складалася з 14 поселень,            28 сільських громад. Населення — 15122 осіб (7267 чоловічої статі та 7855 — жіночої), 2205 дворових господарств. Площа волості складала 25796 десятин. Середня густота населення – 53,3 чол/км2. Тогочасна Комарівка –  колишнє державне та власницьке село при річці Смоляж за 21 версту від повітового міста, 3049 осіб, 530 дворів, православна церква, школа, лікарня, постоялий двір,            2 постоялих будинки, лавка, базари, 2 ярмарки на рік.

1897-го в селі освятили новозбудовану муровану церкву Архістратига Михаїла та відкрили першу бібліотеку.

1899 року у волості налічувалось 13 сільських товариств. Населення зросло до 20794 осіб (10664 чоловічої статі та 10130 — жіночої).

За Радянської влади Комарівка двічі була районним центром: 1924-1931рр. та 1935-1959 рр. Перші колгоспи створено 1929-го, а в 1952 році вони об’єднались в один – ім. Леніна.

 У червні-серпні  1941-го мобілізували близько 300 жителів села, а 13 вересня Комарівку окупували фашисти. Першим комендантом став Краузе, потім його змінив Ріск. Колгоспи були розпущені, натомість село поділили на «десятихатки». Жителі мусили виконувати усі повинності. Зате німці відновили богослужіння в Михайлівській церкві, яка до війни була перетворена в колбуд ім. Горького. Щоправда,  Миколу Івановича Дмитрика, ієрея, репресували  1945 р. за співпрацю з окупантами. Крім того, німці відкрили у Комарівці сільськогосподарську школу, де вчилися учні навіть з навколишніх сіл, що вже закінчили семирічку. Програма передбачала трирічний термін навчання, однак учні встигли опанувати лише перший курс. За два роки окупації фашисти знищили 28 жителів села. 28 квітня 1942 року перша партія комарівчан у кількості 18 юнаків та дівчат була вивезена до рейху на примусові роботи. Загалом, число наших «остарбайтерів» - майже 100 осіб.

13 вересня 1943 року село було звільнене Радянською армією. У чотирьох могилах поховали 23 воїнів 322 стрілецької та 6 гвардійської стрілецької дивізій, що загинули при визволенні Комарівки. Тоді ж забрали до армії сільських чоловіків 18-50 років. Їх зневажливо називали «піджаками» і кидали у бій, навіть не переодягнувши у військову форму. Загалом, з фронтів війни не повернулося більш, ніж 300 односельців. Точне їх число встановити, певно, не вдасться. Подвірний обхід, здійснений працівниками сільської ради 1962 року, дав підстави говорити про 278 загиблих. Тривалий час саме ця цифра вважалася офіційною. Та 1995-го виходить у світ «Книга пам’яті України» у видавництві «Українська енциклопедія» ім. М.П.Бажана. Фундаментальна праця містить відомості про 412 комарівчан, які загинули на фронті. Обеліск на вшанування їх пам’яті було збудовано в центрі села 1965 року.

У 1959-1965рр.. Комарівка входила до складу Ніжинського, а з 1965-го і до сьогодні – Борзнянського району Чернігівської області. У травні 2017-го створена Комарівська ОТГ.

  Стаття 3. Офіційні символи

 1. На будівлі, де працює сільська рада та її виконавчі органи підіймається Державний Прапор України та Прапор Громади.
 2.   Офіційною символікою громади є її прапор, герб та гімн, положення, опис та порядок використання яких затверджується рішенням сільської  ради,та додається окремим додатком.

   3. Окремі населені пункти громади не можуть мати власної офіційної символіки.

    Стаття 4. Святкові дні та пам'ятні дати

  1.Рішення про встановлення додаткових святкових та пам’ятних днів, фестивалів, карнавалів  визначається на Загальних зборах громади або шляхом проведення місцевого референдуму. Рішення про жалобні дні приймає селищна рада.

  2.З метою збереження національних історичних традицій щорічно від­значається День Перемоги - 9 травня.

Стаття 5. Звання і відзнаки

 1. Жителям сіл, що входять до складу ОТГ, іншим громадянам України, іноземним громадянам, особам без громадянства, які мають видатні заслуги перед територіальною громадою  та внесли вагомий вклад у її соціально-економічний, науковий, спортивний, культурний розвиток, за рішенням сільської ради може бути присвоєно звання ,,По­чесний громадянин ОТГ”.
 2. Члени територіальної громади  підприємства, уста­нови та організації, що досягли вагомих результатів у творчій, науковій, господарській та інших видах діяльності, можуть бути відзначені  головою сільської ради Подякою голови сільської ради та Віталь­ним листом. Положення про Подяку голови сільської ради  та Почесну грамоту затверджуються розпорядженням  голови сільської ради.

   3. Голова сільської ради та сільська рада можуть за­сновувати інші відзнаки, перелік яких і порядок нагородження ними, а та­кож статус нагороджених осіб, встановлюються окремими положеннями, що затверджуються відповідно розпорядженням голови сільської ради чи рішенням сільської ради.

4. Виконавчий комітет сільської ради після розгляду відпо­відних клопотань вносить у встановленому порядку до органів державної
влади подання про нагородження державними нагородами України та про
присвоєння почесних звань України.

Стаття 6. Територія громади

1.Територію громади складають усі земельні та водні ділянки в межах населених пунктів, що входять в громаду.

2.Структурними елементами територіальної громади є внутрішні громади, членами яких є жителі населених пунктів, крім адміністративного центру громади,

3.Управління цією територією здійснюється відповідно до Конституції України та законівУкраїни.

4.Територія громади є основою життєдіяльності територіальної
громади і перебуває у віданні органів місцевого самоврядування при дотриманні прав власників землі та інших належних землекористувачів.

Територія громади є невід'ємною складовою частиною тери­торії України.

Віднесення земель громади до будь-яких категорій здійсню­ється сільською  радою відповідно до Генерального плану забудови і плану земельно-господарського устрою ОТГ  згідно з чинним законодавством.

Порядок і правила використання земель громади встановлю­ються сільською радою відповідно до земельного, природо­охоронного та іншого чинного законодавства.

   5. Громада знаходиться у Чернігівській області, Борзнянському районі  та займає площу:  360.233  кв.км;

 6. Гідрографічна сітка  представлена річкою  Смолянка, озерами  та технічними водоймами .

 7. Площа лісового фонду становить 6557.5 га. Ліси змішані (хвойні тощо).

  8.Площа земель сільськогосподарського призначення складає 27017 га.

  9.Площа земель запасу складає 3441 га.

 Відстань від обласного центру – м.Чернігова 105 км.

 Відстань від районного центру – м.Борзна 24  км.

Територіальна громада з центром в селі  Комарівка межує з:

1)Північного сходу – з  Ядутинською сільською радою

2)Сходу – з Оленівською сільською радою

3)Південного сходу – з Малозагорівською сільською радою

4)Півдня – з Сиволожською і Хорошеозірською сільськими радами 

5)Південного заходу – з Печінською сільською радою

6)Заходу – з Черняхівською , Заньківською і Дуболугівською сільськими радою

7)Північного заходу – з Степанівською  сільською радою

8)Півночі – з Ліськівською сільською радою

  10.Межі території юрисдикції громади визначаються на карті, що є додатком до цього Статуту

  11.Межі території громади не можуть бути змінені без згоди членів територіальної громади

  Стаття 7. Адміністративно-територіальний устрій ОТГ

1.На території громади розташовані населені пункти:

1)  с.Комарівка- адміністративний центр громади;

2) Берестовецький старостинський округ:

-с. Берестовець

-с. Іллінці

3) Прохорський старостинський округ:

- с. Прохори

- хут. Шевченків

4) Красносільський старостинський округ:

- с.Красносільське

- хут. Запоріжжя

5) Смолязький старостинський округ

-с.Смоляж

6)Ховмівський старостинський округ

-с.Ховми

-хут.Линівка

-с.Сидорівка

-хут.Ворона

2. Найменування та перейменування населених пунктів громади, їх ліквідація як поселень, віднесення до окремих категорій населених пунктів здійснюється відповідно до закону.

 3. Рішенням ради за погодженням із жителями населених пунктів громади на її території можуть утворюватися функціональні зони – територіальні зони зі спеціальним статусом (історико-заповідні, лісопаркові, промислові тощо). Відповідне подання (пропозицію) вносять до сільської ради голова сільської ради, виконавчий комітет ради або члени територіальної громади у порядку місцевої ініціативи.

 4. При утворенні територіальних зон зі спеціальним статусом встановлюються вимоги щодо забудови території, функціонального призначення земель, ведення господарської діяльності та іншого використання земель, відповідно до місцевих Правил забудови та використання територій, затверджених радою, які передбачають:

  1) гранично допустимі поверховість будинків і споруд та щільність забудови;

  2) вимоги до утримання будинків і споруд;

  3) вимоги до впорядкування доріг та під’їздів, місць паркування транспортних засобів;

  4) вимоги до забезпечення експлуатації інженерно-транспортної інфраструктури;

  5) вимоги до озеленення та впорядкування територій;

  6) обмеження у використанні земельних ділянок (будівельні, інженерні, санітарно- епідеміологічні, природоохоронні, протипожежні, історико-культурні);

  7) інші вимоги, які можуть бути встановлені відповідно до законодавства України

      РОЗДІЛ  II                        

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В ОТГ

     Стаття 8. Система місцевого самоврядування

      1.Місцеве самоврядування здійснюється об’єднаною територіальною громадою  в межах прав, наданих їй Конституцією та законами України як безпосередньо, так і через сільську  раду та її виконавчі органи.

     2. Систему місцевого самоврядування ОТГ  складають:

  - територіальна громада;

  -внутрішні громади,що входять в склад ОТГ

  - сільська рада;

  -  голова сільської ради; 

  - старости старостинських округів;

       - виконавчий комітет сільської ради;

  - органи самоорганізації населення.

3.  Кількісний склад та порядок обрання зазначених рад визначається
відповідно до Закону України ,,Про вибори депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, міських голів”.

Стаття 9. Гарантії здійснення місцевого самоврядування в ОТГ, діяльність його органів і посадових осіб

 1. Органи і посадові особи місцевого самоврядування громади діють відповідно до повноважень, наданих їм Конституцією України, за­конами України і цим Статутом.
 2. Органи і посадові особи державної влади на території громади  не мають права втручатися в законну діяльність органів і посадових осіб міс­цевого самоврядування, крім випадків, передбачених законодавством.
 3. Взаємовідносини органів та посадових осіб місцевого самоврядуван­ня громади з органами державної влади, діяльність яких поширюєть­ся на територію громади, базується на засадах поєднання інтересів територіальної громади та держави, співробітництва й взаємодопомоги, забезпечення здійснення завдань її соціально-економічного та культурного розвитку і реалізації функцій державної влади.
 4. Права органів місцевого самоврядування  захища­ються судом.
 5. Обмеження права територіальної громади на місцеве самовряду­вання можливе лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану згідно із законами України.

Стаття 10. Акти органів та посадових осіб місцевого самовряду­вання

1. Систему актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування
села складають:

- Статут територіальної громади;

   - рішення сільської ради;

- розпорядження сільського голови;

- розпорядження старост;

- рішення виконавчого комітету сільської ради;

- акти інших виконавчих органів ради та їх посадових осіб.

2. Проекти актів органів місцевого самоврядування, що зачіпають інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, подаються до відповідних органів юстиції для проведення правової експертизи на від­повідність їх чинному законодавству.

 1. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування громади прийняті згідно з чинним законодавством, обов'язкові для вико­нання всіма розташованими на території ОТГ  підприємствами, установами і організаціями незалежно від їх форм власності, а також по­садовими особами, громадянами й об'єднаннями громадян.
 2. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування ОТГ скасовуються згідно з чинним законодавством.
 3. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування ОТГ з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.
 4. Невиконання або неналежне виконання актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування ОТГ, виданих відповідно до чинного законодавства, тягне відповідальність передбачену законодавством.

Стаття 11. Тлумачення актів органів місцевого самоврядування

1. Офіційне тлумачення актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснюють органи і посадові особи, що їх прийняли.

2. Офіційне тлумачення цього Статуту, рішень, прийнятих територі­альною громадою на місцевому референдумі, здійснюється сільською радою за поданням  голови сільської ради.

Стаття 12. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування

1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед територіальною громадою.

   Вони періодично, але не менш один раз на рік, інформують населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету ОТГ, з інших питань місцевого значення, звітують перед територіальною громадою про свою діяльність.

 1. Територіальна громада в будь-який час може достроково припини­ти повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію або закони України, обмежують права й свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень.
 2. Порядок і випадки дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування визначаються чинним за­конодавством.
 3. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, і не повинен призводити до втручання органів державної влади чи їх посадових осіб у здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм власних повноважень.
 4. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відпо­відальність у разі порушення ними Конституції або законів України.
 1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.
 2. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам у результаті не­правомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самовря­дування, відшкодовується за рахунок коштів бюджету громади, а в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування - за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому законом.
 3. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що
  виникають у результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових
  осіб місцевого самоврядування, вирішуються в судовому порядку.

 

РОЗДІЛ III

ОБЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ТА ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА її ЧЛЕНІВ НА УЧАСТЬ

У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ

Стаття 13. Комарівська об’єднана територіальна громада Борзнянського району Чернігівської області

 1. Об’єднану територіальну громаду  (далі - територіальну громаду, ОТГ) складають жителі, які проживають в населених пунктах,що входять до складу ОТГ.
 1. Територіальна громада є первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій та повноважень, які здійснюються нею як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування.
 2. Територіальна громада має права й обов'язки в межах наданих їй повноважень та виділених ресурсів вирішувати під свою повну відпо­відальність усі справи місцевого значення, якщо інше не передбачено чинним законодавством.
 3. Територіальна громада є суб'єктом права комунальної власності.
 4. Пріоритети розвитку територіальної громади щорічно визначаються сільською радою під час затвердження бюджету ОТГ.

Стаття 14. Форми та гарантії реалізації права членів територіальної громади на участь у здійсненні місцевого самоврядування

 1. Члени територіальної громади здійснюють своє право на участь у міс­цевому самоврядуванні як безпосередньо, так і через відповідні органи місцевого самоврядування.
 2. Формами участі членів територіальної громади в місцевому само­врядуванні є:

1) місцеві вибори;

2) місцевий референдум;

3) загальні збори громадян за місцем проживання;

4) місцеві ініціативи;

5) громадські слухання;

6) звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування села;

7) участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на ви­борних посадах місцевого самоврядування громади;

8) участь у діяльності громадських організацій, професійних і творчих спілок;

9) інші форми участі громадян у місцевому самоврядуванні.

3. Будь-які обмеження права членів територіальної громади на участь
у місцевому самоврядуванні громади залежно від їх раси, кольору шкіри,
політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціаль­ного походження, майнового стану, терміну проживання в ОТГ, за мовними або іншими ознаками забороняються.

Стаття 15. Місцеві вибори

  1. Місцеві вибори - це обрання депутатів сільської  ради,   голови сільської ради на основі гарантованого Конституцією України та Законом України ,,Про вибори депутатів Верховної Ради Авто­номної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

 1. Участь у місцевих виборах є особистою справою кожного члена територіальної громади. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у місцевих виборах.
 2. Право голосу на місцевих виборах мають громадяни України, яким на день проведення виборів виповнилося 18 років і які проживають на те­риторії громади.
 3. Депутатом сільської ради,  головою сільської ради може бути обраний громадянин України, який має право голосу і на день виборів досяг 18 років.
 4. Депутатом сільської ради,  головою сільської ради не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчи­нення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.
 5. Особи, які займають посади, що відповідно до закону є несумісними зі статусом депутата ради, голови сільської ради , зобов'язані в разі їх обрання залишити посаду (припинити діяльність), яка є несумісною зі статусом депутата, голови сільської ради та в передбачених за­коном випадках припинити будь-яку підприємницьку діяльність.

7.  Висування кандидатів на посаду голови сільської ради 
розпочинається за 34 дні та закінчується за 28 днів до дня місцевих ви­
борів.

 1. Право висування кандидатів на посаду голови сільської ради реалізується виборцями у відповідних єдиних одномандатних виборчих округах через місцеві організації партій або шляхом самовисування у по­рядку, передбаченому Законом України ,,Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.
 2. Порядок призначення і проведення місцевих виборів встановлюється Законом України ,,Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Рес­публіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.

Стаття 16. Місцевий референдум

 1. Місцевий референдум є формою вирішення територіальною грома­дою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення.
 2. Місцевий референдум - це референдум жителів всіх населених пунктів, що входять до складу ОТГ.
 3. Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, віднесене Конституцією України, законами України до відання місцевого самоврядування.
 4. На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, віднесені законом до відання органів державної влади.
 1. Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов'язковими для виконання на відповідній території.
 2. Порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а також перелік питань, що вирішуються виключно референдумом, визначаються законом про референдуми.
 3. За рішенням сільського  референдуму можуть бути до­строково припинені повноваження Комарівської сільської  ради, голови сільської ради відповідно до Закону України ,,Про місцеве самоврядування в України”.
 4. Порядок фінансування підготовки і проведення місцевих референ­думів визначається сільською радою.
 5. Усі рішення, що стосуються місцевого референдуму, а також проекти рішень, які виносяться на місцевий референдум, підлягають опублікуванню в місцевих засобах масової інформації.

Стаття 17. Загальні збори громадян за місцем проживання

 1. Загальні збори громадян за місцем проживання - це збори членів територіальної громади, які проводяться в межах громади, села або його окремих частин - вулиць, кварталів тощо.
 2. До компетенції загальних зборів громадян належить:

1) розгляд будь-яких питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, в межах Конституції України та законів України, внесення пропозицій відповідним органам і організаціям;

2) обговорення проектів рішень сільської ради та їх органів з питань життя громади;

    3) внесення пропозицій з питань порядку денного сесій сільської ради та її органів;

    4) заслуховування інформації  голови громади, посадо­вих осіб місцевого самоврядування, звітів керівників під­приємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, порушення в разі необхідності перед сільською радою питання про притягнення посадових осіб до відповідальності;

    5) інформування населення про прийняті радою та їх виконавчим ор­ганом рішення, хід їх виконання, про закони України, укази Президента України, інші акти органів законодавчої та виконавчої влади з питань, що зачіпають інтереси територіальної громади;

    6) утворення органів самоорганізації населення, затвердження їх поло­жень, внесення змін і доповнень до них, вирішення питань про дострокове припинення повноважень (розпуск) органів самоорганізації населення, а також про відставку окремих їх членів;

    7) розгляд питань про надання допомоги інвалідам, ветеранам війни
і праці, одиноким громадянам похилого віку, багатодітним сім'ям та іншим категоріям громадян, внесення відповідних пропозицій на розгляд сільської ради та її органів;

    8) внесення пропозицій щодо встановлення сільською радою місцевих податків і зборів, оголошення місцевих добровільних позик;

   9) розгляд питань про найменування, перейменування вулиць, про­вулків, скверів, парків, внесення пропозицій з цих питань;

   10) обговорення питань, пов'язаних із залученням населення до ліквідації наслідків аварій і стихійного лиха, сприяння органам місцевого самовря­дування, державним органам у проведенні робіт щодо ліквідації наслідків аварій; заслуховування інформації виконавчих органів сільської  ради про екологічно небезпечні аварії та ситуації і стан навколишнього природного середовища, а також про заходи, що вживаються з метою його поліпшення;

   11) розгляд питань про внесення на розгляд сільської ради пропозицій про проведення місцевого референдуму;

   12) розгляд питань про утворення ініціативних груп всеукраїнського і місцевих референдумів;

   13) обговорення інших питань, що зачіпають інтереси територіальної громади.

 1. Загальні збори громадян мають право звертатися з пропозиціями до сільської ради, інших органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, організацій і установ, які зобов'язані розглянути ці пропозиції та інформувати в місячний термін про результати розгляду осіб або органи, за рішенням яких було скликано збори.
 2. У роботі загальних зборів громадян беруть участь члени територі­альної громади, які мають право голосу на місцевих виборах та які про­живають на відповідній території.

У роботі загальних зборів з правом дорадчого голосу можуть брати участь  голова сільської ради, староста, народні депутати України, депутати обласної, районної, сільської ради, посадові особи органів міс­цевого самоврядування, представники органів державної влади, об'єднань громадян, установ, організацій та підприємств, які зацікавлені у ви­рішенні питань, що розглядаються на зборах.

 5.Загальні збори громадян за місцем проживання проводяться не рідше 1 разу на рік, або їх скликає голова сільської ради за власною ініціативою,  за  пропозицією  не  менш  як  третини  від загальної  кількості  громадян,  які  проживають  у   відповідному територіальному  утворенні (громада,село, вулиця), депутатів  ради, членів      постійної комісії,  депутатської  групи,  трудового  колективу,   об'єднання громадян, що прожи­вають на відповідній території.    
      У   разі   коли  збори  скликаються  органами  територіальної самоорганізації громадян, вони повідомляють про це відповідну раду або її виконавчий орган.
     Сільська рада та  їх  виконавчий  орган  сприяють  громадським комітетам  і  радам  самоврядування  у  підготовці  та  проведенні зборів, надають їм необхідні приміщення. 

6.Рішення про скликання загальних зборів доводиться до відома грома­дян, які проживають на відповідній території, не пізніше як за 10 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення та переліку питань, які передбачається винести на обговорення зборів.

7. У випадках, коли об'єктивно неможливо провести загальні збори громадян громади, за рішенням сільської ради можуть скликатися збори представників громадян (конференції) за місцем проживання — сіл, вулиць, кварталів ,тощо.

Представники громадян для участі в таких зборах (конференціях)  обираються загаль­ними зборами громадян, які проживають на території менших територіаль­них утворень. Норми представництва на зборах представників громадян 1 представник на 15 індивідуальних дворів.

Порядок скликання, проведення, а також компетенція зборів представ­ників громадян за місцем проживання визначаються такими ж, як і для загальних зборів громадян за місцем проживання.

8. Загальні збори громадян є правомочними за умови присутності
на них не менше третини членів територіальної громади, які проживають
на відповідній території.

Збори представників громадян є правомочними за умови присутності на них не менше половини обраних або призначених представників.

9. На загальних зборах громадян головує особа, що визначена  головою сільської ради або органом, який скликав загальні збори громадян. Для ведення протоколу загальних зборів обирається секретар загальних зборів.

 1. Порядок денний загальних зборів громадян затверджується за по­данням органу, який їх скликав.
 2. Під час проведення загальних зборів громадян складається прото­кол, який підписується головою і секретарем загальних зборів громадян. До протоколу додається список учасників зборів із зазначенням місця їх      проживання.
     12.Загальні збори громадян приймають рішення з розглянутих питань.
     Рішення загальних зборів громадян приймаються відкритим або таємним
голосуванням більшістю голосів від кількості присутніх на них громадян,
які проживають на відповідній території. 
     Рішення  зборів  проводяться  в  життя  головою сільської ради, її виконавчим органом, органами  територіальної самоорганізації громадян.
     До  реалізації  рішень    зборів    залучаються    населення, підприємства,  організації,  установи,    які    розташовані    на відповідній території.

13.  Рішення загальних зборів громадян враховуються органами та посадовими особами місцевого самоврядування, керівниками підприємств,
установ і організацій, яких ці рішення стосуються.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування, до яких зверну­лися з пропозиціями загальні збори громадян, повинні розглянути такі пропозиції в 30-денний термін та повідомити в 10-денний термін про результати їх розгляду голову сільської ради та суб'єктів, за іні­ціативою яких було скликано збори.

14.Витрати, пов'язані з підготовкою та проведенням загальних зборів громадян, здійснюються за рахунок бюджету громади або за раху­нок добровільних внесків відповідних жителів села.

Стаття 18. Місцеві ініціативи

 1. Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд сіль­ською радою будь-якого питання, віднесеного Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування.

  Для ініціювання розгляду у сільській раді питань члени територіальної громади створюють ініціативну групу у складі не менше 3 (трьох) жителів села, про що складають заяву, підписану всіма членами ініціативної групи. Заява реєструється в сільській раді не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів.                                                                                                                              В заяві необхідно вказати:                                                                                                                   - прізвище, ім‘я та по-батькові всіх членів ініціативної групи, їх домашні адреси;  - мета створення ініціативної групи;                                                                                  - місце і час проведення зборів громадян для ініціювання розгляду питань у сільській раді;                                                                                                                          - інші відомості.

 1. Місцева ініціатива вноситься не пізніше, ніж через 10 днів після прийняття рішення ініціативною групою до сільської ради в письмовому ви­гляді та оформлюється відповідно до регламенту сільської ради.
 2. Сільська рада розглядає питання, внесені в порядку міс­цевої ініціативи на чергових пленарних засіданнях ради з обов'язковою участю членів ініціативної групи.
 3. Рішення, що прийняті сільською радою з питань, які вне­сені в порядку місцевої ініціативи, доводяться до відома територіальної громади не пізніше ніж через 25 днів після прийняття рішення.

Стаття 19. Громадські слухання

1. Громадськими слуханнями є зустрічі членів територіальної громади з головою сільської ради , депутатами сільської ради, посадовими особами виконавчих органів сільської ради, під час яких:

1) заслуховується інформація про вирішення окремих питань, які зачіпа­ють інтереси всіх членів територіальної громади або її окремих частин;

2) порушуються питання та вносяться пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування;

3) обговорюються та вносяться пропозиції до проектів рішень сільської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень голови сільської ради.

    2.У громадських слуханнях на добровільних засадах беруть участь усі члени територіальної громади.

     3.Громадські слухання скликаються сільським головою за власною ініціативою або ініціативою сільської ради, орга­нів самоорганізації населення, ініціативною групою не менше як 15 членів територіальної громади (при кількості населення менше 10 000 чол.)                     

      4.У разі проведення слухань у межах територіальної громади, кожне село делегує в ініціативну групу кількість членів пропорційно чисельності населення.

     При проведенні слухань у межах села,вулиці достатньо 7 членів ініціативної групи.

     5.На громадські слухання запрошуються посадові особи органів міс­цевого самоврядування, депутати сільської ради, керівники органів самоорганізації населення, представники місцевих осередків політичних партій та громадських організацій, керівники підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов'язана з питаннями, що об­говорюються.

    6.Голова сільської ради визначає місце та час проведення громадських слухань. Виконавчий комітет сільської ради забезпечує організацію громадських слухань та доведення до членів територіальної громади не пізніше, ніж за 10 днів інформації про місце та час їх проведення.

    7.На громадських слуханнях головує голова сільської ради або призначена ним особа. Для ведення протоколу громадських слухань обирається секретар громадських слухань. На громадських слуханнях ведеться протокол. Протокол громадського слухання підписується осо­бою, яка його проводить, та особою, яка веде протокол, і передається голові сільської ради.

   8.Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, під­лягають обов'язковому розгляду відповідними органами місцевого само­врядування. Про результати їх розгляду голова сільської ради або визначена ним особа доводить до відома територіальної громади.

   9.Витрати, пов'язані з підготовкою та проведенням громадських слу­хань, здійснюються за рахунок сільського бюджету.

 Громадські слухання є формою участі членів територіальної громади у виробленні пропозицій щодо прийняття рішень органами місцевого самоврядування територіальної громади та у контролі за діяльністю органів місцевого самоврядування.

 Громадські слухання поділяються на:

1) загальні – громадські слухання, предметом яких є інтереси всіх членів територіальної громади;

2) місцеві – громадські слухання щодо окремої частини територіальної громади (населеного пункту, мікрорайону, кварталу, вулиці тощо).

10. Громадські слухання проводяться у формі зустрічей членів територіальної громади з головою громади, депутатами ради, посадовими особами органів місцевого самоврядування територіальної громади, сільськими старостами під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо вирішення питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

 11. Участь у громадських слуханнях обов’язкова для їхніх ініціаторів, авторів проектів документів (актів), що виносяться на громадські слухання, представників профільних щодо предмету слухань комісій ради та її виконавчих органів, керівників комунальних підприємств, установ і організацій, яких стосуються ці громадські слухання, депутатів ради,  голови сільської ради, старост та інших посадових осіб, звітування яких є предметом громадських слухань. Їх відсутність на громадських слуханнях не може бути підставою для перенесення громадських слухань чи визнання їх такими, що не відбулися.

 12. На громадські слухання можуть бути запрошені:

 1) народні депутати України;

 2) депутати районної, обласної рад;

 3) представники органів виконавчої влади;

 4) представники підприємств, установ та організацій, розташованих на території громади;

 5) експерти з питань, що є предметом громадських слухань, в тому числі іноземні;

 6) інші особи.

 13. Основними засадами громадських слухань у територіальній громаді є:

 1) громадські слухання проводяться на засадах добровільності, відкритості, прозорості, свободи висловлювань, політичної неупередженості та обов’язкового розгляду поданих на них пропозицій;

 2) ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в громадських слуханнях;

 3) громадські слухання мають відкритий характер. Кожен член територіальної громади, що живе на відповідній території , може взяти участь у громадських слуханнях;

 4) вся інформація (у тому числі копії документів), пов’язана з ініціюванням, підготовкою, проведенням громадських слухань, розглядом прийнятих на них рішень, а також рішення органів місцевого самоврядування територіальної громади та їхніх посадових осіб, прийняті за результатами розгляду питань, що становили предмет слухань, розміщуються на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування територіальної громади у спеціальному розділі («Громадська участь» тощо), обов’язково поширюються в місцевих ЗМІ та іншими способами, відповідно до вимог цього Статуту;

 5) в процесі ініціювання, підготовки, проведення, а також після проведення громадських слухань, не може чинитися перешкод для діяльності представників засобів масової інформації щодо їх висвітлення;

 6) громадські слухання не можуть використовуватись для політичної, у тому числі передвиборчої агітації .

14. Предметом громадських слухань може бути:

1) обговорення проектів нормативно-правових актів сільської ради, її виконавчих органів, голови громади та внесення пропозицій щодо їх прийняття;

 2) обговорення проектів та програм соціально-економічного та культурного розвитку, проекту бюджету територіальної громади на наступний рік, інших проектів документів планування розвитку територіальної громади та її населених пунктів та подання пропозицій щодо їх прийняття відповідним органам місцевого самоврядування територіальної громади;

3) розгляд соціальних, економічних, культурних, екологічних, інших значимих для територіальної громади або внутрішніх громад питань, внесення пропозицій щодо їх вирішення відповідними органами місцевого самоврядування територіальної громади;

4) обговорення проектів містобудівної документації , місцевих правил забудови відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

 15. На загальні громадські слухання в обов’язковому порядку виносяться проекти бюджету, ставок місцевих податків і зборів, комунальних тарифів, які затверджуються радою, довгострокових програм соціально-економічного і культурного розвитку громади.

       16. Не можуть бути предметом громадських слухань:

 1) питання, не віднесені законодавством України до відання територіальних громад та їхніх органів;

 2) питання, що суперечать Конституції та чинному законодавству України.           17. Право голосу на загальних громадських слуханнях мають усі повнолітні члени територіальної громади, крім осіб, які визнані недієздатними за рішенням суду.

      18. Право голосу на місцевих громадських слуханнях мають члени територіальної громади, які постійно проживають на території відповідного населеного пункту громади, мікрорайону, кварталу, вулиці тощо.

     19. Процедурні питання реалізації права членів територіальної громади на участь у громадських слуханнях регулюються Положенням про громадські слухання, яке затверджується сільською радою на розвиток положень цього Статуту.

Стаття 20. Звернення до органів і посадових осіб місцевого        самоврядування

1. Члени територіальної громади мають право особисто звертатися до органів і посадових осіб місцевого самоврядування із зауваженнями, скаргами,
пропозиціями з питань, віднесених до відання місцевого самоврядування,
а також із заявами або клопотаннями щодо реалізації своїх законних прав
та інтересів і скаргами про їх порушення у межах повноважень, визначених
законодавством для органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

 1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування зобов'язані приймати до розгляду заяви громадян і реагувати на них згідно із Законом України ,,Про звернення громадян”.
 2. Звернення може бути індивідуальним, якщо подане окремим грома­дянином, або колективним, якщо подане групою громадян.
 3. Індивідуальне звернення може бути усним, викладеним громадяни­ном на особистому прийомі, або письмовим, яке надсилається поштою або передається (реєструється) в установленому порядку до відповідного органу чи посадової особи місцевого самоврядування.

Стаття 21. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та ро­бота на виборних посадах місцевого самоврядування

 1. Члени територіальної громади можуть бути присутніми на відкритих засіданнях сільської ради.
 2. Відмова членам територіальної громади у присутності на сесії від­повідної ради, яка не пов'язана з організаційними чи технічними причинами, оформлюється відповідним рішенням ради і повідомляється особі не пізніше, ніж за один день до відкриття сесії.
 1. Члени територіальної громади мають право брати участь у засіданнях відповідного органу самоорганізації населення.
 2. Члени територіальної громади, які мають право голосу на місцевих виборах, можуть бути обраними депутатами сільської ради, головою сільської ради.
 3. Члени територіальної громади, які мають право голосу на місцевих виборах, можуть бути обраними посадовими особами органів самоорга­нізації населення.

Стаття 22. Участь у здійсненні місцевого самоврядування місцевих осередків політичних партій, громадських організацій, професійних і творчих спілок

 1. Члени територіальної громади можуть брати участь у здійсненні місцевого самоврядування через участь у діяльності зареєстрованих в установленому законом порядку місцевих осередків політичних партій, громадських організацій, професійних і творчих спілок.
 2. Місцеві осередки політичних партій, громадських організацій відпо­відно до законодавства:

1)беруть участь у місцевих виборах;

2)через своїх депутатів сільської ради беруть участь у ви­робленні та здійсненні політики громади;

    3)сприяють залученню членів територіальної громади до обговорення важливих питань соціально-економічного та культурного розвитку громади,  тощо.

   3.Місцеві осередки політичних партій відповідно до Закону України «Про політичні партії в Україні» можуть вносити до органів місцевого самоврядування пропозиції, які обов'язкові для розгляду відповідними органами в установленому порядку.

   4.Не допускається створення і діяльність структурних осередків по­літичних партій у виконавчих органах місцевого самоврядування.

   5.Органам та посадовим особам місцевого самоврядування забороне­но відокремлювати у своєму ставленні певні політичні партії чи надавати їм привілеї, а також сприяти політичним партіям, якщо інше не передбачено законом, у провадженні їх діяльності.

Стаття 23. Інші форми участі членів територіальної громади у здійс­ненні місцевого самоврядування

 1. Перелік форм участі жителів громади  у здійсненні місцевого самоврядування, визначений цим Статутом, не є вичерпним.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування сприяють становленню нових форм участі жителів громади у здійсненні місцевого самоврядування, в тому числі участь на громадських за­садах у роботі комісій, які утворюються при органах місцевого само­врядування, участь у роботі консультативно-дорадчих рад, положення про які визначаються рішенням відповідного органу місцевого само­врядування тощо.

Стаття 24. Масові заходи жителів громади

1. Жителі громади відповідно до Конституції України мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи, демон­страції й інші масові заходи.

2. Положення про проведення масових заходів на території громади визначається виконавчим комітетом сільської  ради відповідно до чинного законодавства. Організатори масових заходів сповіщають голову сільської ради про час, місце проведення, ціль заходу не менше як за добу до проведення заходу.

Стаття 25. Соціально - політичні конфлікти і шляхи їх подолання          

 1. Органи місцевого самоврядування дотримуються у своїй діяльності принципів громадянського миру та злагоди між членами територіальної громади, захисту прав, поваги гідності й інтересів різноманітних соціаль­них, етнічних і релігійних груп громадян.

        2.У разі виникнення конфлікту передбачається погоджувальна про­цедура, порядок проведення якої затверджується виконавчим комітетом сільської   ради.                                                                                                                                     3.У передбачених законодавством випадках конфлікти вирішуються в судовому порядку.

 Стаття 26. Антикорупційна політика територіальної громади                  

             1. Принципи антикорупційної політики громади.                                                      Громада, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи у своїй діяльності дотримуються наступних антикорупційних принципів:                                            

            1)прозорість – система відкритості даних, які дозволяються забезпечити вільний доступ до ресурсів громади та контроль за їх використанням;                                                                                                  2)підзвітність – принцип, що передбачає, що органи влади інформують членів громади, звітуються перед ними та є підконтрольними громаді ;                                    3)доброчесність –  позитивне розуміння невідворотності покарання та суспільного осуду за вчинення корупційного правопорушення;                                                        4)дерегуляція – принцип, який визначає, що спрощення процедур та позбавлення чиновників невластивих повноважень є основою для руйнування корупційної складової у діяльності органів управління;                                                                                   5)участь громадян у прийнятті рішень – принцип, який визначає, що кожен громадянин має право і гарантовану можливість безпосередньо брати участь у формуванні, виконанні та звітуванні щодо місцевої політики;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2.Для гарантування втілення принципів антикорупційної політики громади, в громаді втілюють такі заходи:                                                                                                2.Модернізація управління громадою:                                                                                -забезпечується виключно конкурсні та публічні процедури призначення керівників комунальних підприємств, установ, організацій, які б у тому числі передбачали механізми відміни результатів конкурсів в разі виявлення порушень при їх проведенні;                                                                                                                  -затверджуються чіткі посадові інструкції кожного працівника органів місцевого самоврядування, функціональних повноважень структурних підрозділів органу самоврядування та забезпечуються постійний та безперешкодний доступ на веб-сайті громади до посадових інструкцій та функціональних повноважень посадових осіб органів місцевого самоврядування;                                                                                                                         -визначаються чіткі критерії оцінки діяльності сільської ради, її виконавчих органів, старости, комунальних підприємств, установ, організацій громади та забезпечуються постійний доступ до цієї інформації через веб-сайт громади;                                                                   

-розроблюється порядок звітування виборних осіб органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів перед громадою, включно із змістовними вимогами до різних типів таких звітів;                                                            -розробляється та впроваджується процедура преміювання громадою працівників органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів згідно з досягненням ними індикаторів ефективності та способами застосування можливих санкцій в разі невиконання затверджених показників результативності.                                                                                                         3.Відкритість та прозорість інформації у громаді:                                                            Створити веб-сайт громади, на якому забезпечити вільний та безперешкодний доступ до:                                                                                                                                                                         -усіх матеріалів що повинні оприлюднюватися відповідно цього Статуту;                                                                                                                                                -документів, що приймаються за підсумками нарад, комісій, засідань виконкому, рішень сесії та рішень інших органів місцевого самоврядування;                                                                                                                -інформації про місячні звіти про доходи бюджету в розрізі всіх статей бюджету та видатки в розрізі всіх бюджетних програм; видатки в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів; бюджетні запити та кошториси розпорядників бюджетних коштів; проект бюджету;                                                                                                                                                        -переліку усіх будівельних майданчиків, включно з можливістю деталізації за адресою майданчика інформації про: замовника, підрядника, містобудівні умови та обмеження, викопіювання призначення земельної ділянки на якій здійснюється будівництво із генерального плану та детального плану території (в разі його наявності), рішення селищної ради щодо виділення земельної ділянки;                                                                                                                                        -інформації про розміри земельних ділянок під громадську та житлову забудову, землі промисловості тощо згідно чинного Генплану;                                                                                  -інформації про адреси земельних ділянок громади,що перебувають у користуванні  юридичних і фізичних осіб, з якими не укладено договори оренди землі (із зазначенням причин);                                                                                                                       Інформація по кожному з пунктів має оновлюватися не рідше, ніж раз на квартал.  Для постійного оновлення інформації створюється постійно діюча антикорупційна комісія з числа членів територіальної громади, депутатів сільської ради та відповідального працівника  ради у складі від п’яти до п’ятнадцяти осіб. До створення веб-сайту інформацію розміщувати в електронному вигляді в доступних для громади місцях,- бібліотеках, робочих місцях старост та працівників  ЦНАПів.

4.Запобігання та виявлення корупції:

            1)організувати силами постійно діючої антикорупційної комісії, антикорупційну експертизу проектів рішень та розпоряджень органів та посадових осіб місцевого самоврядування з обов’язковим оприлюдненням результатів такої експертизи на веб-сайті громади;

            2)визначити та впровадити механізм притягнення до відповідальності посадових осіб, які погодили корупційне або незаконне рішення;

            3)забезпечити вільний та безперешкодний доступ на веб-сайті громади до інформації про звіти щодо стану реагування на факти та ознаки корупції, інформація про які була оприлюднена, а також результати роботи антикорупційної комісії громади.

 

        5.Антикорупційні запобіжники в діяльності сільської ради.                                                                Для зменшення корупційних ризиків при прийнятті рішень сільською радоюцимСтатутомвстановлюютьсянаступнінорми:                                                                                   1)забороняється внесення на сесію сільської ради з голосу будь-якого майнового,фінансового питання, якщо воно попередньо не було внесено в порядок денний і оприлюднено  відповідно цього Статуту;                                                                                                                       2)заборона прийняття рішень щодо майна громади, без попереднього оприлюднення проекту такого рішення відповідно до вимог цього Статуту, із зазначенням суб’єктів, об’єктів, прав та обов’язків учасників правочину, ціну відчуження, строк та умови на яких відбувається відчуження;                                                                                                                      3)заборона голосування та прийняття будь-яких рішень, особам, у яких виник конфлікт інтересів;                                                                                                                   3)обов’язковість розгляду питання і прийняття рішення по суті в межах визначених законом строків, або відмову у прийнятті такого рішення, по    питаннях, звершеннях, пропозиціях (тощо), які надійшли до органу самоврядування від членів територіальної громади;                                                                                                                                                            4)усі матеріали, які підлягають опублікуванню відповідно до вимог цього Статуту, повинні бути підписані та пропечатані належним чином (якщо це передбачено статутом, положенням, законом) усіма особами які підписують оригінал, або витяг із оригіналу;                                                                                                                                    5)обов’язковість вчасного та повного наповнення веб-сайту громади після його створення;

6. Відкриті кадрові конкурси:                                                                                                              1)Кандидати на керівні посади в органи виконавчої влади, керівник муніципальної поліції, пожежної частини призначаються за результатами відкритих кадрових конкурсів.                                                                                  

             2)Для проведення кадрових конкурсів розпорядженням сільського голови  створюється конкурсна комісія.

                                           

                                                                                                РОЗДІЛ IV

  ГОЛОВА СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ТА ІНШІ ПОСАДОВІ ОСОБИ

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 27. Статус голови сільської ради

   1.Голова сільської ради  є головною посадовою особою тери­торіальної громади села та здійснює свої повноваження на по­стійній основі.

   2.Голова сільської ради    головує на засіданнях сільської ради, очолює її виконавчий комітет та організує його роботу.

3.Голова сільської ради    є підзвітним, підконтрольним і відпові­дальним перед територіальною громадою, відповідальним перед сільською радою, а з питань здійснення виконавчим комітетом сільської ради повноважень органів виконавчої влади - підконтрольним органам виконавчої влади.

Стаття 28. Обрання і вступ на посаду  голови сільської ради  ОТГ

 1. Голова сільської ради  обирається членами територіальної громади, які мають право голосу, шляхом загального, рівного, прямого, вільного і таємного голосування на термін  визначений чинним законодавством України до Закону України.
 2. Висування кандидатів на посаду голови сільської ради    розпочинається за 34 дні та закінчується за 28 днів до дня місцевих ви­борів.

Право висування кандидатів на посаду голови сільської ради  реалізується виборцями у відповідних єдиних одномандатних виборчих округах через місцеві організації партій або шляхом само висування у по­рядку, передбаченому цим Законом.

 1. Особа, яка висунута кандидатом на посаду голови сільської ради, не може одночасно бути висунута у будь-яких інших одноман­датних виборчих округах з будь-яких місцевих виборів. Крім того, особа може бути висунута кандидатом на посаду голови сільської ради  шляхом висування місцевою організацією (місцевими організаціями) лише однієї політичної партії.
 2. Якщо після закінчення строку реєстрації кандидатів на посаду  голови  сільської ради  залишився один кандидат, голосування проводиться по одному кандидату. У разі якщо у відповідному виборчому окрузі після закінчення строку реєстрації кандидатів не залишилося жодного кандидата, вибори у такому виборчому окрузі вважаються такими, що не відбулися.

     5.Виборам кандидата на посаду голови сільської ради  пе­редує його передвиборна агітація, на період проведення якої він має  право на звільнення від виконання виробничих або службових обов'язків за місцем роботи з наданням неоплачуваної відпустки.

6. Після проведення виборів кандидата на посаду голови сільської ради  сільська  територіальна виборча комісія на підставі протоколу про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі по виборах голови  сільської ради  встановлює результати виборів у цьому виборчому окрузі і не пізніше як на п'ятий день з дня виборів при­ймає одне з рішень: про визнання голови сільської ради  обраним, про призначення повторного голосування, про визнання виборів відповід­ного голови сільської ради  такими, що не відбулися.

 1. Обраним головою сільської ради  вважається кандидат, який одержав більшість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, відносно інших кандидатів, які балотувалися в цьому виборчому окрузі. Якщо найбільшу і водночас однакову кількість голосів виборців у вибор­чому окрузі набрали два або більше кандидатів, проводиться повторне голосування щодо цих кандидатур.
 2. Про результати виборів голови сільської ради  відповід­на територіальна виборча комісія невідкладно надсилає повідомлення Центральній виборчій комісії за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, та інформує відповідну раду - на її першому пле­нарному засіданні.
 3. Офіційне оприлюднення територіальною виборчою комісією ре­зультатів виборів голови сільської ради  є підставою для звільнення з роботи (посади), несумісної з посадою голови сільської ради, та прийняття рішення про припинення дії іншого представницького мандата особи, обраної  головою сільської ради .
 4. Вступ на посаду голови сільської ради обраного вперше розпочинається з моменту складення Присяги. Присяга вважається скла­деною, якщо після її зачитування голова сільської ради скріплює Присягу своїм підписом. Підписаний текст Присяги зберігається за місцем служби.
 5. Вперше обраний голова сільської ради    складає Присягу та­кого змісту: «Я,усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки».  

        Стаття 29. Повноваження  голови сільської ради  ОТГ  

   1. Повноваження голови сільської ради починаються з моменту оголошення територіальною виборчою комісією на пленар­ному засіданні ради рішення про його обрання.

    2.   Повноваження голови закінчуються в день відкриття першої сесії сільської ради,  обраної на щойно проведених місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на щойно проведених місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

      3. Голова сільської ради:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень ор­ганів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції
та законів України, виконання актів Президента України та відповідних
органів виконавчої влади;

2)    організовує в межах, визначених цим Законом, роботу сільської ради
та її виконавчого комітету;

3)    підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

4)    вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду
секретаря ради;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний
склад виконавчого комітету відповідної ради;

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встанов­лених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10)  призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, сільської ради, її виконавчого комітету;

13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за при­значенням, визначеним радою;

14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комі­тет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами   та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів
місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територі­альної громади, а також повноваження ради та її органів;

16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

17)  веде особистий прийом громадян;

18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

19) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом Укра­їни ,,Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;

20) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повнова­жень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

21)  видає розпорядження у межах своїх повноважень.

 

 1. Голова сільської ради несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.
 2. При здійсненні наданих повноважень голова сільської ради є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною грома­дою, відповідальним перед сільською радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади  також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

 

 1. Голова сільської ради щорічно звітує відповідно сіль­ській раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами ради.
 2. Голова сільської ради не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

На вимогу не менше половини депутатів сільської ради  голова сільської ради зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

8.     Повноваження голови сільської ради  можуть бути припинені достроково.

    9.У разі звільнення з посади голови сільської ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень, повноваження голови  сільської ради здійснює секретар сільської ради.

10. Не пізніш як на п'ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті голови сільської ради особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження  голови сільської ради, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів голови сільської ради.

Стаття 30. Секретар сільської  ради

 1. Секретар сільської ради працює в раді на постійній основі.
 2. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією голови сільської ради.
 3. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу ради у разі, якщо:

    1) на день проведення першої сесії сільської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори відповідно голови сільської ради ;

    2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запро­поновану  головою  сільської ради;

     3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії сільської ради голова сільської ради не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

     4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень голова сільської ради  не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

     5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади відповідного голови сільської ради у зв'язку з достроковим при­пиненням його повноважень.

   4. У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу ради згідно з пунктом 3 цієї частини, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить  голова сільської ради .

   5.Секретар сільської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

   6.Секретар сільської ради:

   1) у випадках, передбачених законодавством, здійснює повноваження
голови сільської ради  ;

   2)  скликає сесії ради повідомляє депутатам і доводить до відома на­селення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

   3)  веде засідання ради та підписує її рішення;

   4)  організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

   5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і на­селення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

   6) за дорученням голови сільської ради  координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації ви­конання їх рекомендацій;

   7) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

   8) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійс­нення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

   9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самовря­дування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

   10) вирішує за дорученням голови сільської ради або сільської ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

    7.Секретар сільської ради може за рішенням ради одночасно здійсню­вати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради.

     8.Повноваження секретаря сільської ради можуть бути до­строково припинені за рішенням відповідної ради.

Стаття 31. Заступник голови сільської ради  з питань діяльності виконавчих органів сільської ради та сільський староста

       1.Заступник голови сільської ради    з питань діяльності вико­навчих органів сільської ради затверджуються сільською радою за поданням голови сільської ради, як правило, у складі виконавчого комітету сільської ради.

      2.Розподіл обов'язків між заступником голови сільської ради  , секретарем сільської ради визначається розпорядженням голови сільської ради .

      3.У випадку відсутності голови сільської ради  його обов'язки   з питань діяльності виконавчого комітету сільської ради виконує заступник голови сільської ради .

            4. Сільський староста (далі - староста) є посадовою особою місцевого самоврядування, який представляє інтереси внутрішньої громади (жителів одного або більше населених пунктів територіальної громади, які не є адміністративним центром територіальної громади).

            5. Старости обираються на строк повноважень ради в населених пунктах громади, які визначаються рішенням ради. Порядок обрання старости визначається Законом України «Про місцеві вибори».

        6. За посадою староста входить до складу виконавчого комітету ради та здійснює свої повноваження на постійній основі.

         7. Правовий статус старости визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про добровільне об’єднання територіальних громад», іншими законодавчими актами України, цим Статутом та Положенням про старосту, яке затверджується радою.

         8 Староста зобов`язаний:  

1) представляти інтереси жителів відповідної внутрішньої громади у виконавчих органах ради; 

2) сприяти членам внутрішньої громади у підготовці ними документів, що  подаються на розгляд органів місцевого самоврядування;

3) брати участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування проектів та програм, що реалізуються на території відповідного населеного пункту територіальної громади;

4) сприяти виконанню рішень органів місцевого самоврядування територіальної громади на території відповідної внутрішньої громади;

5) вносити пропозиції до виконавчого комітету з питань діяльності на території відповідного населеного пункту громади виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їхніх посадових осіб;

6) погоджувати проекти рішень ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного населеного пункту громади;

7) шанобливо ставитися до жителів відповідного населеного пункту громади, приймати від них та передавати у відповідні органи місцевого самоврядування територіальної громади індивідуальні та колективні звернення, здійснювати моніторинг дотримання встановлених законом та цим Статутом вимог щодо розгляду таких звернень;

8) здійснювати моніторинг стану довкілля, стану об’єктів інфраструктури та правопорядку в межах території відповідного населеного пункту громади;

 9) здійснювати моніторинг дотримання прав і законних інтересів членів відповідних внутрішніх громад у сфері соціального захисту, культури, освіти, спорту, туризму, житлово-комунального господарства, стану реалізації їхніх прав на працю та медичну допомогу;

10) не допускати на території відповідного населеного пункту громади дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави;

11) виконувати інші обов’язки, визначені цим Статутом, Положенням про старосту, актами органів місцевого самоврядування територіальної громади

            9. Староста має право:

1) брати участь у пленарних засіданнях ради з правом дорадчого голосу, а також у засіданнях постійних та інших комісій ради;

 2) взаємодіяти з радою, підприємствами, установами, організаціями комунальної форми власності та їхніми посадовими особами, громадськими об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства, що розташовані на території відповідного населеного пункту громади;

 3) одержувати безоплатно від виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їхніх посадових осіб, що розташовані на території громади, необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали.

10. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються радою.

11. Час прийому жителів старостою повинен становити не менше як три дні на тиждень, в один із яких не менш як до 20-ї години.

12. Діяльність старости фінансується за рахунок місцевого бюджету територіальної громади.

13. При здійсненні наданих йому повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед внутрішньою громадою, відповідальним - перед радою та її виконавчим комітетом.

14. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідного населеного пункту громади. На вимогу не менше одієї третини депутатів ради староста зобов’язаний прозвітувати перед радою про свою роботу у будь-який визначений ними термін.

 15. У разі порушення Конституції та законів України, цього Статуту, Положення про старосту, не забезпечення здійснення наданих йому повноважень повноваження старости можуть бути достроково припинені у порядку та за наявності підстав, передбачених законом.

 Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.

 

РОЗДІЛ V

КОМАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

Стаття 32. Сільська рада

 1. Комарівська сільська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України та законами України.
 2. Порядок формування та організація діяльності сільської ради визначається Конституцією України та законами України, а також статутом територіальної громади .
 3. Сільська рада складається з депутатів, які обираються жителями громади на основі загального, рівного і пря­мого виборчого права шляхом таємного голосування.
 4. Порядок організації і проведення виборів депутатів, а також загаль­ний склад ради визначається Законом України ,,Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.
 5. Рішення про загальний склад (кількість депутатів) сільської ради приймається відповідною сільською радою поточного скликання не пізніш як за 50 днів до дня місцевих виборів.
 6. Депутати сільської ради, голова сільської ради  обираються на перших місцевих виборах на строк до обрання на чергових виборах депутатів та голови сільської ради  і сформування за результатами таких виборів відповідної ради у повноважному складі.
 7. Загальний склад (кількість депутатів) сільської ради становить 22 депутати.
 1. Загальний склад (кількість депутатів) сільської ради має становити тільки парну кількість депутатів.
 2. Рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

У разі якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.

     У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, вна­слідок чого до складу ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів така рада вважається  не повноважною до обрання необхідної кількості депутатів ради.

 1. Строк повноважень місцевої ради, обраної на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.
 2. Сільська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань її постійних комісій.
 3. Повноваження місцевої ради, обраної на позачергових, повторних або перших виборах, закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної ради, обраної на наступних (чергових або позачергових) виборах.

Стаття 33. Депутат Комарівської сільської  ради

 1. Статус депутата сільської ради визначається Конституцією України, Законом України ,,Про статус депутатів місцевих рад” та іншими законами України.
 2. Депутат сільської ради є представником інтересів тери­торіальної громади села та повноважним і рівноправним членом сільської ради, який обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування на строк, уста­новлений Конституцією України.
 3. Повноваження депутата сільської ради починаються з дня відкриття першої сесії відповідної ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією і за­кінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради або ради, до складу якої його обрано.

  4.Депутат сільської ради має всю повноту прав, що за­безпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.

  5.Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради. Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

  6.На час сесій, засідань постійних комісій рад, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок відпо­відного місцевого бюджету.

   7.Депутат сільської ради, який перебуває на посаді ке­рівника місцевого органу виконавчої влади чи на іншій посаді, на яку поширюються вимоги Конституції та законів України щодо обмеження сумісництва, не може поєднувати свою службову діяльність на цій посаді з посадою  голови сільської ради, секретаря сільської ради, а також з іншою роботою на постійній основі в сільській раді, їх виконавчих органах та апараті.

   8.Депутат сільської ради не може використовувати свій депутатський мандат у цілях, не пов'язаних з депутатською діяльністю.

   9.Депутат сільської ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об'єднаннями громадян. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів місцевої ради перед ви­борцями.

   10. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленар­них засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без по­
важних причин рішень і доручень ради та її органів відповідна рада може
звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата
у встановленому законом порядку.

Стаття 34. Компетенція сільської  ради

 1. Компетенція сільської ради визначена Законом України ,,Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.
 2. Виключно на пленарних засіданнях сільської ради ви­рішуються такі питання:
 1. затвердження регламенту ради;
 2. утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;
 3. утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;
 4. обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, передбаченому законом;
 5. затвердження за пропозицією голови сільської ради струк­тури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання;
 6. утворення за поданням голови сільської ради інших ви­конавчих органів ради;
 7. затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання з урахуванням вимог статті 32 Закону України ,,Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;
 1. обов’язкове затвердження всіх розпоряджень та рішень голови сільської ради прийнятих за попередній міжсесійний період;

   10)заслуховування звіту голови сільської ради про діяльність виконавчих органів ради, у тому числі щорічного звіту про здійснення дер­жавної регуляторної політики виконавчими органами відповідної ради;

   11)заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;

   12)заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;

   13)розгляд запитів депутатів, прийняття рішень щодо запитів;

 1. прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;
 2. скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень;
 3. прийняття рішення про недовіру, та дострокового припинення повноважень  голови сільської ради у випадках, передбачених цим Законом;
 4. визначення відповідно до закону кількісного складу ради;
 5. прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;
 6. прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та сільського голови;
 7. прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;
 8. прийняття рішень про об'єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;

22) затвердження програм соціально-економічного та культурного
розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових
програм з інших питань місцевого самоврядування;

 1. затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвер­дження звіту про виконання відповідного бюджету;
 2. встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у меж­ах, визначених законом;
 3. утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;
 4. прийняття рішень щодо випуску місцевих позик;
 5. прийняття рішень щодо отримання позик з інших місцевих бюдже­тів та джерел, а також щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;
 1. прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодав­ства пільг з місцевих податків і зборів;
 2. встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;
 3. прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комуналь­ного майна;
 4. затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;
 5. визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в уста­новленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об'єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади;
 1. реорганізація або ліквідація діючих комунальних дошкільних навчаль­них закладів, а також дошкільних навчальних закладів, створених колишніми сільськогосподарськими колективними та державними господарствами, допускається лише за згодою територіальної громади (загальних зборів) села або на підставі результатів місцевого референдуму;
 2. прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повнова­жень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;
 3. створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);
 4. вирішення відповідно до законодавства питань про створення під­приємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;
 5. вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;
 6. затвердження відповідно до закону ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності відповідних територіальних громад;
 7. вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спе­ціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;

   40) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, іс­торичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом;

 1. надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на те­риторії громади нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію;
 2. створення відповідно до закону поліції, яка утримується за раху­нок коштів відповідного місцевого бюджету; затвердження і звільнення керівників та дільничних інспекторів цієї поліції;
 3. заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутріш­ніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громад­ського порядку та результати діяльності на відповідній території;
 4. прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами;
 1. затвердження в установленому порядку програм та генеральних планів забудови відповідних населених пунктів тощо;
 2. затвердження договорів, укладених головою сільської ради від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;
 3. встановлення відповідно до законодавства правил з питань благо­устрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і по­рядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за по­рушення яких передбачено адміністративну відповідальність;
 4. прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких перед­бачено адміністративну відповідальність;
 1. визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової тех­ніки;
 2. прийняття рішень, пов'язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів про­позицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України;
 3. прийняття рішення про дострокове припинення повноважень орга­нів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених цим Законом;
 4. затвердження Статуту територіальної громади;
 1. затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади;
 2. надання згоди на передачу об'єктів з державної у комунальну влас­ність та прийняття рішень про передачу об'єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності;
 1. створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби;
 2. вирішення питань у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до законодавства;
 3. визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.

Стаття 35. Скликання сесії сільської ради

 1. Сільська рада збирається не пізніше як через місяць після ви­борів, що відбулися, на своє пленарне установче засідання. Скликання здійс­нюється територіальною виборчою комісією, у компетенції якої є це питання. Голова цієї комісії відкриває та веде засідання. Він представляє всіх обраних депутатів ради, а також обраного сільського голову і здійснює процедуру вступу на посаду депутатів і сільського голови.
 2. Сесії сільської ради скликаються відповідно до регламенту сільської ради.
 3. Рішення про скликання сесії сільської ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше, як за 10 днів до сесії,повістка дня сесії  з проектами рішень, не пізніше 8 днів.

Стаття 36. Порядок денний та гласність засідань сільської ради

1.Порядок денний сесії сільської ради формує апарат сільської ради,при його відсутності  голова сільської ради. Порядок денний може бути розширений рішенням ради на її засіданні, якщо йдеться про питання, що є невідкладними або потребують якомога скорішого вирішення,якщо за включення цього питання до порядку денного проголосувало не менше однієї третини присутніх депутатів.

2. Пропозиції щодо включення питань до проекту порядку денного сесії можуть вноситись  головою сільської ради, секретарем ради, постійними комісіями, депутатськими групами (фракціями), депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян, старостами.

3. Основою для формування порядку денного сесії ради є перспективний план роботи ради.

4.Всі питання включені до проекту порядку денного, які вносяться на розгляд ради, попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною постійною комісією та іншими постійними комісіями, крім питань внесених депутатами (з голосу) на сесії до затвердження повістки денної в цілому.

5.Засідання сільської ради є гласними. Регламент сільської ради може передбачати закритий режим обговорення питань певного характеру. За поданням голови сільської ради або де­путата сільської ради окремі питання порядку денного можуть заслуховуватися без участі представників громадськості.

 

Стаття 37. Регламент сільської ради

   1. Регламент сільської ради, положення про постійні комісії сільської ради затверджуються не пізніш як на другій сесії новообраної сільської ради.

2. Регламент сільської ради, зміни та доповнення до нього затверджуються рішенням сільської ради виключно на пленар­них засіданнях сільської ради.

Стаття 38. Комісії сільської ради

 1. З метою підготовки рішень, контролю за виконанням рішень сільської  ради та її виконавчого комітету з числа депутатів обирають­ся постійні комісії сільської ради та тимчасові контрольні комісії.
 2. Діяльність постійних комісій регламентується Законом України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, Регламентом сільської ради та Положенням про постійні комісії, що затверджується сільською радою.

3. Порядок формування, функції та організація роботи тимчасових
контрольних комісій сільської ради регламентується Законом України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, регламентом сільської ради та Положенням про тимчасові контрольні комісії, що за­тверджується сільською радою.

 

РОЗДІЛ VI

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ТА ІНШІ ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ

КОМАРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Стаття 39. Формування та склад виконавчого комітету сільської  ради

 1. Виконавчий комітет сільської ради (далі - виконавчий комітет) є виконавчим органом сільської ради, який утворю­ється сільською радою на строк її повноважень.
 2. Сільська рада за пропозицією го­лови сільської ради визначає чисельність та затверджує персональний склад виконавчого комітету сільської ради.
 3. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно голови сільської ради, заступника голо­ви сільської ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівни­ків відділів та інших виконавчих органів ради, інших осіб.
 4. До складу виконавчого комітету сільської ради входить також за посадою секретар ради. Під час добору кандидатур до складу виконавчого комітету сільської ради голова сільської ради враховує пропозиції постійних комісій сільської ради.

  До складу виконавчого комітету сільської ради не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря ради.

 1. Очолює виконавчий комітет сільської ради відповідно голова сільської ради. У разі відсутності голови сільської ради  або неможливості виконання ним своїх обов'язків, роботу виконав­чого комітету організовує заступник голови сільської ради  .
 2. У виконавчому комітеті сільської ради функції керуючого справами виконав­чого комітету за рішенням ради може здійснювати секретар відповідної ради.
 3. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших ви­падках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.
 4. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працю­ють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені зако­нодавством для голови сільської ради.
 5. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої вла­ди  також є підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

10. Після закінчення повноважень сільської ради її виконав­чий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Стаття 40. Повноваження виконавчого комітету сільської ради

 1. Виконавчий комітет сільської ради розглядає і вирішує питання, віднесені Законом України ,,Про місцеве самоврядування в Украї­ні” до відання виконавчих органів ради.
 2. Виконавчий комітет ради:

     1) попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань,
місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;

    2) координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

       3) має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому  відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

3. Сільська рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, інши­ми виконавчими органами ради та  головою сільської ради в межах повноважень, наданих Законом України ,,Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчим органам сільських рад.

Стаття 41. Рішення виконавчого комітету

 1. Виконавчий комітет на своїх засіданнях приймає рішення. Засідання є правомочним за умови присутності більше половини загального складу виконавчого комітету.
 2. Засідання виконавчого комітету скликаються головою сільської ради за необхідністю, але не рідше одного разу на місяць.
 3. Рішення виконавчого комітету, прийняті в межах його компетенції, обов'язкові для виконання всіма розташованими та території громади підприємствами й установами незалежно від їх організаційно-правових форм, а також органами місцевого самоврядування і громадянами.

Стаття 42. Інші виконавчі органи сільської ради

 1. Сільська рада в межах затверджених нею структури і шта­тів може створювати інші виконавчі органи.
 2. Виконавчі органи сільської ради є підзвітними і підконт­рольними сільській раді та підпорядкованими її виконавчому комітету і голові сільської ради .
 3. Керівники інших виконавчих органів сільської ради при­значаються на посаду і звільняються з посади головою сільської ради .

4. Положення про інші виконавчі органи сільської ради за­тверджуються сільською  радою.

 

                                                                                                РОЗДІЛ VII

ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Стаття 43. Система органів самоорганізації населення

 1. Органи самоорганізації населення - це представницькі органи, що створюються частиною жителів, які проживають на відповідній території у межах громади.
 2. Органи самоорганізації населення створюються за територіальною ознакою.
 3. Органи самоорганізації населення мають такі види:

1)сільські комітети

2) вуличні комітети, які діють у межах однієї або кількох вулиць;

4.   Органи самоорганізації населення діють на підставі Конституції
України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Статуту
територіальної громади , розпоряджень голови сільської ради , виданих у межах своїх повноважень, рішень сільської ради та її виконавчого органу, рішень зборів громадян за місцем проживання, які його обрали, та положення про цей орган.

5.  Обирати та бути обраними до органів самоорганізації населення
можуть громадяни України, які мають право голосу на виборах та референдумах і проживають на відповідній території.

Стаття 44. Порядок створення та діяльності органів самоорганізації населення

 1. Правовий статус, порядок створення та діяльності органів самоорганізації населення визначається законодавством України.
 2. До набуття чинності відповідних законів України правовий статус, повноваження, порядок створення та діяльності органів самоорганізації населення визначається цим Статутом та сільською  радою.

Стаття 45. Територія, в межах якої діють органи самоорганізації населення

 1. Територія, в межах якої діють органи самоорганізації населення, визначається рішенням сільської ради, виходячи з пропозиції жителів, з урахуванням територіальної доцільності, соціально-економічної цілісності, спільності інтересів певних груп населення тощо.
 2. Вуличні, комітети можуть діяти як самостійні органи само­організації населення і як складові, відповідно, вуличних, квартальних комітетів за рішенням загальних зборів громадян, які обрали ці органи самоорганізації населення.

Стаття 46. Порядок створення органу самоорганізації населення

 1. Створення органу самоорганізації населення може ініціюватися головою сільської ради, сільською радою, депутатом сільської ради відповідного виборчого округу або за ініціати­вою не менше, ніж 5 відсотків від загальної кількості членів територіальної громади, які проживають на відповідній території та мають право голосу на місцевих виборах.
 2. Положення про орган самоорганізації населення приймається зборами громадян за місцем проживання та затверджується сільською радою.

3. Питання про створення органу самоорганізації населення, внесене
на розгляд сільської ради, розглядається на найближчому її засіданні за участю представників ініціаторів створення органу само­організації населення.

4. Рішення сільської ради про створення органу самоорганізації населення доводиться до відома об’єднаної територіальної громади.

 1. Загальні збори громадян щодо створення органу самоорганізації населення скликаються головою сільської ради  за ініціативою сільської ради, депутата сільської ради відповід­ного округу.
 2. Орган самоорганізації населення обирається зборами громадян за місцем проживання. Загальний склад органу самоорганізації населення визначається зборами громадян за місцем проживання.

Стаття 47. Фінансова та матеріальна основа органів самоорганізації населення

1. Фінансовою основою діяльності органу самоорганізації населення
є власні кошти, які формуються з:

 1) добровільних внесків фізичних і юридичних осіб;

 2) інших надходжень, не заборонених законодавством.

 1. Орган самоорганізації населення самостійно використовує фінансові ресурси, отримані з місцевого бюджету, для виконання делегованих повноважень на цілі та в межах, визначених радою, а також добровільні внески фізичних і юридичних осіб та інші надходження, не заборонені законодавством.
 2. Матеріальною основою діяльності органу самоорганізації населення є майно, передане йому радою в оперативне управління, та його власне майно, яке складається з:

1)   добровільних майнових внесків фізичних і юридичних осіб;

2)   майна, придбаного органом самоорганізації населення за власні кошти.

4. Органи самоорганізації населення для виконання своїх повноважень
користуються майном, придбаним ними або переданим їм в оперативне
управління відповідними радами, згідно з його призначенням.

Стаття 48. Організація роботи органу самоорганізації населення

1.    Формою роботи органу самоорганізації населення є засідання.

2.  Засідання органу самоорганізації населення скликаються його
керівником або заступником керівника за необхідності, але не менше
одного разу на квартал.

 1. Порядок позачергового скликання засідання органу самоорганізації населення визначається Положенням про цей орган.
 2. Засідання органу самоорганізації населення є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини його загального складу.
 3. Для забезпечення роботи орган самоорганізації населення може утворювати комісії, робочі групи, інші свої органи в порядку, визначеному Положенням про цей орган.
 4. Орган самоорганізації населення з питань, віднесених до його повноважень, може приймати рішення організаційно-розпорядчого ха­рактеру.
 5. Рішення органу самоорганізації населення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загального складу цього органу.
 6. Рішення органу самоорганізації населення, що не відповідають чинному законодавству або прийняті з питань, не віднесених до його повноважень, скасовуються відповідною радою.

Стаття 49. Правовий статус членів органу самоорганізації насе­лення

 1. Правовий статус членів органу самоорганізації населення визна­чається Положенням про цей орган.
 2. Члени органу самоорганізації населення виконують свої обов'язки на громадських засадах.
 3. За рішенням зборів громадян за місцем проживання керівник і секретар цього органу можуть працювати в ньому на постійній основі з оплатою їхньої праці за рахунок власних коштів органу самоорганізації населення.

Стаття 50. Порядок припинення діяльності органу самоорганізації населення

 1. Порядок припинення діяльності органу самоорганізації населення визначається Положенням про орган самоорганізації населення.
 2. У разі припинення діяльності органу самоорганізації населення майнові питання вирішуються відповідно до Положення про цей орган та чинного законодавства:

1) майно, надане органу самоорганізації населення у користування
підприємствами, установами, об'єднаннями громадян або громадянами,
повертається його колишньому власнику;

2)   фінансові ресурси та майно, що були передані сільською
радою в оперативне управління органу самоорганізації населення, що
припинив свою діяльність, передаються сільській  раді;

   3) власні фінансові ресурси органу самоорганізації населення, що припинив свою діяльність, використовуються на цілі та в порядку, вста­новленому зборами громадян за місцем проживання, що створили цей орган.

3. Повноваження органу самоорганізації населення можуть бути достроково припинені у разі:

 1)  невиконання  рішень  сільської  ради, її  виконавчого   комітету;

 2) за рішенням відповідної сільської ради, яка дала
дозвіл на його створення;

3)   невиконання своїх повноважень, а також саморозпуску - за рішенням загальних зборів громадян за місцем проживання.

4. Орган самоорганізації   населення припиняє свої повноваження та­кож у разі перебудови вулиць, кварталів, у межах яких вони діють, якщо
така перебудова, реорганізація пов'язана з відселенням (переселенням)
жителів, які брали участь у зборах, що заснували цей орган.

    Стаття 51. Форми громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб, органів самоорганізації населення.

 1. Громадський контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб, за діяльністю органів самоорганізації населення здійснюють громадські організації , що діють на території громади чи безпосередньо члени територіальної громади (далі - суб’єкти громадського контролю).

 2. Суб’єкти громадського контролю можуть використовувати такі способи контролю:

 1) аналіз інформації , що має знаходитися у відкритому доступі, згідно норм законодавства України та цього Статуту;

2) надсилання до органів місцевого самоврядування Територіальної громади та їхніх посадових осіб, органів самоорганізації населення інформаційних запитів з приводу будь-якої їхньої діяльності;

3) ініціювання звіту будь-якого представника органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення на зборах (конференції ) членів територіальної громади;

4) створення за рішенням загальних зборів (конференції ) територіальної громади громадських контрольних інспекцій (екологічної, транспортної тощо);

 5) ініціювання та проведення громадських слухань;

 6) здійснення інших незаборонених законом контрольних заходів.

3.Для контролю за екологічною та дорожньо-транспортною ситуацією на території громади за рішенням загальних зборів територіальної громади створюються громадські контрольні інспекції (далі - ГКІ).

 1) ГКІ підзвітні та підконтрольні загальним зборам (конференції ) територіальної громади і звітують перед ними про свою діяльність не менше двох разів на рік, або на вимогу загальних зборів (конференції ) у визначений ними час та спосіб.

 2) До складу входять члени територіальної громади, які досягли 18 років, мають спеціальні знання чи освіту для вирішення питань, відповідно до профілю ГКІ, або є журналістами чи мають юридичну (відповідну спеціальну) освіту. Кандидатури до складу ГКІ виносяться на затвердження загальних зборів (конференції ) територіальної громади за ініціативою не менше як п’яти депутатів  ради, головою, сільським старостою (з власної ініціативи або за пропозицією внутрішньої громади), органом самоорганізації населення, громадською організацією чи іншим інститутом громадянського суспільства, а також ініціативою не менше 10 членів територіальної громади.

 3) Діяльність ГКІ регулюється Положенням про ГКІ, що затверджується загальними зборами (конференцією) територіальної громади одночасно з прийняттям рішення про її створення і має відповідати положенням цього Статуту та законодавству України. Проект Положення про ГКІ розробляється ініціативною групою за участі інститутів громадянського суспільства, депутатів сільської_ради та працівників органів місцевого самоврядування територіальної громади. Рішення про затвердження кількісного, персонального складу інспекцій та повноваження їх членів оприлюднюється в порядку, визначеному цим Статутом та Положенням про збори членів територіальної громади.

 4. Громадська екологічна контрольна інспекція (далі - ГЕКІ) здійснює діяльність з вирішення екологічних проблем Територіальної громади та окремих внутрішніх громад. Організація, повноваження, порядок роботи та форми реагування ГЕКІ визначаються цим Статутом та Положенням про ГЕКІ, що затверджується загальними зборами територіальної громади.

 1) Основними завданнями ГЕКІ є:

 - організація громадського нагляду за дотримання екологічних норм та стандартів усіма суб’єктами господарювання та іншими особами, які здійснюють свою діяльність на території громади;

 - формування системи громадського контролю за станом навколишнього середовища та налагодження системи відповідного інформування органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб, відповідних органів державної влади та членів територіальної громади у випадках його погіршення;

- сприяння підвищенню якості навколишнього середовища, формування здорового способу життя членів територіальної громади.

 2) Основними формами діяльності ГЕКІ з вирішення поставлених перед нею завдань є:

 - участь у розробленні розробки екологічних розділів у програмах соціально- економічного та культурного розвитку територіальної громади та її населених пунктів;

 - підготовка пропозиції до органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб в частині виділення бюджетного фінансування для вирішення екологічних проблем, вироблення санкцій до порушників екологічних норм та стандартів, розробки і реалізації екологічних проектів.                                           5. Повноваження ГЕКІ та її членів:

 1) контроль за додержанням законодавства та актів органів місцевого самоврядування територіальної громади про природокористування, зокрема, проведення перевірки дотримання законодавства та актів органів місцевого самоврядування територіальної громади про природокористування суб’єктами підприємницької діяльності на території громади та підготовка проекту припису про усунення порушення чи зупинення діяльності відповідного суб’єкта господарювання, що подається голові сільської ради безпосередньо чи сільському старості, та питання про винесення такого припису і про зупинення діяльності суб’єкта господарювання в спосіб, передбачений чинним законодавством, розглядається на найближчій сесії ради;

 2) участь у проведенні заходів щодо: контролю по охороні атмосферного повітря, вод, земель, правильного застосування агрохімікатів, по охороні рибних запасів, лісів; контролю за додержанням санітарно-епідеміологічних правил, за охороною надр; за захоронення радіоактивних відходів; за додержанням нормативів граничного змісту забруднюючих речовин, рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства про охорону навколишнього природного середовища, норм екологічної безпеки та використання природних ресурсів;                                                                                                                                                             3) участь у здійсненні виробничого екологічного контролю спільно з уповноваженими органами щодо контролю за рівнями викидів і скидів, обсягів побічних продуктів, вторинних матеріалів, здатних впливати на стан навколишнього середовища в процесі виробництва; контролю за розробкою і запровадженням газоочисного устаткування, очисних споруд та інших захисних засобів негативного впливу виробничої діяльності на стан навколишнього природного середовища; заходів щодо попередження та локалізації аварійних викидів та скидів забруднюючих речовин, проводять облік використання водних та інших ресурсів. Суб’єкти господарювання зобов’язані залучати членів ГЕКІ до зазначених заходів та сприяти здійсненню такого контролю, надавати їм всю необхідну інформацію;

 4) складання протоколів, актів стосовно порушення законодавства про охорону навколишньою природного середовища і подання їх органам державного контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності;

 5) надають допомогу органам державного контролю в галузі охорони  навколишньою природного середовища з метою запобігання екологічним правопорушенням;

 6) здійснення громадської експертизи проектів рішень органів місцевого самоврядування територіальної громади щодо розміщення, будівництва і реконструкції об’єктів, які можуть негативно виливати на стан навколишнього природного середовища, та внесення пропозиції до державних і господарських органів, установ та організацій із цих питань;

 7) здійснення громадської експертизи усіх проектів рішень органів місцевого самоврядування територіальної громади, які містять екологічні норми, або можуть мати вплив на охорону навколишнього середовища;

 8) здійснення громадської експертизи екологічного ліцензування, що проводиться органами місцевого самоврядування Територіальної громади;

 9) здійснення громадської екологічної експертизи питання про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення для наступного подання результатів експертизи раді;

 10) участь у вирішенні питання про організацію територій і об’єктів природно- заповідного фонду місцевого значення;

11) участь у розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального й комплексного використання природних ресурсів у будь-яких державних органах, що розташовані на території громади;

12) здійснення інших повноваженнь, передбачених Положенням про ГЕКІ.

 6. Засідання ГЕКІ проводяться один раз на місяць.

 7. Матеріально-технічне забезпечення діяльності ГЕКІ здійснює апарат ради.

 8. З метою громадського контролю з питань роботи перевізників усіх форм власності, що здійснюють перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, а також будь-яких вантажів по території громади, стану автостанцій, громадських зупинок, а також доріг на території громади, їх стану, ремонту та фінансування за рішенням загальних зборів членів територіальної громади утворюється Громадська транспортна контрольна інспекція (далі - ГТКІ). Її діяльність замінює собою форми державного контролю на транспорті, передбачені чинним законодавством, та вона передбачає вжиття незаборонених законом засобів для здійснення контролю за дотриманням прав членів територіальної громади, виконанням обов’язків перевізниками, припиненням порушень та притягненням винних осіб до відповідальності. Організація, повноваження, порядок роботи та форми реагування ГТКІ визначаються цим Статутом та Положенням про ГТКІ, що затверджується загальними зборами Територіальної громади.

 1.  Основними завданнями ГТКІ  є :

  1) спостереження за якістю послуг перевізника, що мають відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством та договором на перевезення пасажирів;

 2) сприяння створенню безпечних умов перевезення населення;

 3) допомога перевізникам та органам державного контролю у виявленні недоліків в організації пасажирських перевезень;

4) перевірка діяльності автотранспортних підприємств та виконання ними умов договорів про перевезення пасажирів;

 5) перевірка дотримання водієм визначеного маршруту та розкладу руху громадського транспорту;

6) перевірка відповідності та наявність інформаційних повідомлень у салоні транспортного засобу, у тому числі обов’язкових (розкладу руху транспортного засобу, правил перевезення, телефону гарячої лінії , контактних даних перевізника і водія);

 7) перевірка повноти та достовірності інформаційних маршрутних табличок;

 8) перевірка загального стану транспортного засобу (чистота салону та зовнішня справність);

 9) контроль за наповненістю пільгових місць;

 10) контроль за поведінкою водія, дотримання ним етичних норм;

 11) наявність і якість озвучення зупинок.

 12) перевірка стану автостанцій та автовокзалів, умов, які вони повинні забезпечувати пасажирам відповідно до норм чинного законодавства;

 13) моніторинг за дотриманням правил перевезення вантажів та проїзду вантажного транспорту по території Громади;

14) перевірка якості та стану доріг та дорожнього покриття;

15) перевірка дотримання норм, стандартів та технології при проведенні ремонту доріг, тротуарів, зупинок громадського транспорту, стоянок тощо, та будівництва нових;

 16) перевірка фінансування будівництва та ремонту доріг, тротуарів, зупинок громадського транспорті, стоянок тощо;

17) перевірка ефективності використання виділених на вказані вище цілі коштів;

18) звернення до контролюючих органів з питанням перевірки виявлених порушень у межах компетенції відповідного органу;

19) інші повноваження для забезпечення реалізації своїх завдань та цілей в межах повноважень, визначених законом та цим Статутом.

 1. Свою діяльність ГТКІ здійснює на засадах:
 1. публічності та прозорості;
 2.  самоорганізації ;

 3) невтручання у роботу громадського та іншого транспорту, уникнення шкоди процесу здійснення перевезень;

 4) дотримання етичних норм; – презумпції невинуватості осіб, що перевіряються;

5) добровільності та безоплатності роботи громадських контролерів;

 6) уникнення ситуацій, що можуть призвести до конфлікту інтересів;

 7) протоколювання та фото-/відеофіксації виявлених недоліків.

11. Члени ГТКІ є громадськими контролерами ГТКІ. ГТКІ може залучати й інших осіб як громадських контролерів для ефективного, повного і всебічного здійсненні контролю на транспорті. У своїй діяльності громадський контролер ГТКІ повинен керуватись чинним законодавством, цим Статутом, іншими нормативними актами органів місцевого самоврядування територіальної громади.

 12. Контроль на транспорті може проводитись як в рамках спеціально організованої кампанії , так і в поточному режимі. Ініціаторами контролю можуть бути державні органи, органи місцевого самоврядування та їхні посадові особи, інститути громадянського суспільства, окремі члени територіальної громади.

13. Для вжиття передбачених законом заходів про всі виявлені порушення ГКТІ повідомляє  голові сільської ради чи виконкому сільської ради безпосередньо або через сільського старосту.

14. Засідання ГТКІ проводяться один раз на місяць.

 15. Матеріально-технічне забезпечення діяльності ГЕКІ здійснює апарат Комарівської сільської ради.

 

                                                          РОЗДІЛ VIII

                  СТРАТЕГІЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ОТГ     

Стаття 52. Сталий розвиток ОТГ

 1. Стратегія та основні напрямки розвитку територіальної громади базуються на концепції сталого розвитку всіх сфер соціально-економічного, політич­ного та культурного життя громади.
 2. Сталий розвиток громади передбачає забезпечення якості життя членів територіальної громади шляхом:

   1) залучення членів територіальної громади до процесу розробки та впровадження стратегії розвитку громади;

2)  дотримання стандартів надання послуг населенню;

   3) запровадження сучасних механізмів управління та розвитку об'єктів комунальної власності та його фінансового забезпечення;

    4) застосування нових підходів формування системи соціального за­хисту жителів громади;

   5) розбудова на території громади сучасної ринкової інфраструк­тури;

6) залучення інвестицій та міжнародних грантів;

7) забезпечення міжнародного співробітництва;

   8) участь у міжнародних програмах соціально-економічного та культур­ного розвитку села.

 1. Сталий розвиток громади забезпечується шляхом розробки програми стратегічного розвитку, а також щорічних планів соціально-економічного розвитку громади.

Сільська рада кожного скликання не пізніше, ніж на другій сесії, приймає програму розвитку ОТГ на період скликання сільської ради.

4. Виконавчі органи сільської ради у своїй діяльності реа­лізовують основні напрямки програм та планів соціально-економічного розвитку ОТГ.

Стаття 53. Місцеве планування

 1. Завдання місцевого планування полягає в ефективній координації процесів землекористування, приватного та громадського будівництва.
 2. Органи місцевого самоврядування визначають порядок використан­ня земельних ділянок під забудову в процесі складення та затвердження планів землекористування.
 3. Органи місцевого самоврядування контролюють процеси будівництва та виконання власних планів перспективного розвитку через використання наданого законом права щодо надання дозволів та координації діяльності суб'єктів будівництва на території громади.
 4. Сільська рада має надане законом право стосовно від­ведення землі, що належить територіальній громаді, а також право щодо визначення особливих умов у разі забудови важливих для життєдіяльності територіальної громади земельних ділянок.
 5. З метою розвитку окремих територій може прийняти рішення щодо використання капіталовкладень на будівництво мереж електро та водопостачання, а також стимулювати залучення приватних коштів.
 6. Сільська рада визначає форми кооперації між терито­ріальною громадою та приватними інвесторами, що дозволяють більш ефективно вирішувати реалізацію елементів міського планування.
 7. Планування будівництва здійснюється в два етапи: складення відпо­відно до встановленого порядку плану землекористування та складення плану забудови.
 8. План землекористування, затверджений рішенням ради, є актом нормативно-правового характеру, що є обов'язковим для виконання ор­ганами та посадовими особами місцевого самоврядування, які повинні погоджувати з ним у процесі подальшого планування всі інші рішення.
 9. Затверджений план забудови сіл є обов'язковим для ви­конання на території громади всіма громадянами, їх об'єднаннями, установами, юридичними особами та іншими територіальними гро­мадами.

   10.Органи місцевого самоврядування можуть залучати до розробки
плану забудови представників громадськості, виносити це питання на громадське обговорення та загальні збори. Проект плану забудови оприлюднюється і вноситься на затвердження лише після обговорення пропозицій та зауважень, що надійшли до органів місцевого самоврядування.

Стаття 54. Економічний розвиток ОТГ

Економічний розвиток громади спрямований на укріплення та зростання інфраструктури громади, розширення і підвищення якості товарів і послуг, активізацію участі жителів у фінансово-господарській ді­яльності в селі.

Стаття 55. Діяльність з вирішення екологічних питань ОТГ

1. Діяльність з вирішення екологічних питань ОТГ орієнтована
на вироблення екологічних норм, підготовку екологічних проектів та їх реалізації в інтересах громадян з метою рекреації територій села, підтримку на них нормального екологічного балансу, створення сприятливих екологічних умов для праці та життя людей, а також формування системи контролю за станом навколишнього середовища та налагодження системи відповідного інформування органів місцевого самоврядування, підвищення якості навколишнього середовища, формування здорового способу життя людей.

2.Діяльність з вирішення екологічних питань громади реалізуєть­ся за допомогою складання спеціальних програм екологічного розвитку громади, розробки екологічних розділів у програмах соціально-економічного розвитку територіальної громади, виділення бюджетного фінансування екологічних проблем, вироблення санкцій до порушників екологічних норм, розробки і реалізації екологічних проектів.

3.  Сільська рада не рідше одного разу на рік розглядає на своїх засіданнях питання щодо екологічної ситуації та контролю за хо­дом виконання запланованих заходів з її поліпшення.

Стаття 56. Розвиток науки і освіти, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, культури і мистецтва

1. Виконавчий комітет сільської ради в рамках своїх повно­важень забезпечує розвиток соціально-культурної сфери життєдіяльності громади - освіти, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, культури і мистецтва тощо.

 1. Пріоритети соціально-культурного розвиткугромади визна­чаються сільською радою щорічно на першій сесії сільської ради наступного року.
 2. Голова сільської ради  особисто контролює забезпечення ді­яльності освіти та охорони здоров'я, надає сприяння розвитку фізкультури і спорту, підтримує заклади та діячів культури і мистецтва.

Стаття 57. Забезпечення громадського порядку та громадської

безпеки

            1. Органи місцевого самоврядування, в межах наданих їм законодавством повноважень, розробляють та впроваджують заходи з охорони громад­ського порядку та громадської безпеки з таких основних напрямів:

     1) запобігання вчиненню злочинів та правопорушень шляхом здійснення правоохоронними органами регулярних профілактичних заходів на тери­торії громади;

   2 )  запобігання підлітковій злочинності;

   3)  врегулювання виконавчим комітетом сільської ради питань щодо проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів; здійснення контролю за забезпеченням громадського порядку під час їх проведення;

    4) налагодження системи постійно діючого взаємозв'язку та обміну інформацією з відповідних питань між виконавчим органом сільської ради, членами територіальної громади та правоохоронними органами;

    5) організація патрулювання сіл громади  у вечірній та нічний час та забезпечення відповідного освітлення  в цей період;

 6)   організація безпеки дорожнього руху;

    7)  сприяння органам внутрішніх справ у забезпеченні додержання пра­вил паспортної системи тощо.

    8) організація контролю за дотриманнями Правил продажу алкогольних та тютюнових виробів на території громади, запобігання продажу їх неповнолітнім;

    9) організація контролю за несанкціонованим виготовленням алкогольної продукції (самогоноварінням) та його збутом.

Стаття 58. Соціальний захист населення

 1. Соціальний захист населення вважається найважливішим пріорите­том діяльності органів місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до законодавства України.
 2. Соціальний захист будується на принципах гуманізму, адресності, соціальної справедливості.
 3. Сільська рада може здійснювати додаткові заходи соціаль­ного захисту тих чи інших груп населення, що повинні бути підтверджені бюджетним фінансуванням.

Стаття 59. Пільги, гарантії і порядок їх встановлення і зняття

 1. На території ОТГ чинні всі пільги і компенсації, встановлені законо­давством України.
 2. Основними принципами встановлення і зняття пільг є їх обґрунтованість, перевага грошової форми, рівність усіх членів територіальної громади пільгової категорії, систематичність.
 3. Розміри, порядок установлення додаткових пільг і гарантій та їх зняття визначаються рішеннями сільської ради.

4. Пільги можуть передбачати: грошові виплати, безкоштовне корис­тування послугами, одержання гарантій.

Стаття 60. Підтримка благодійництва, меценатства та спонсор­ства

1. Під благодійництвом, меценатством та спонсорством слід розу­міти:

   1) благодійництво-добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організа­ційної та іншої благодійної допомоги;

   2) меценатство - добровільна безкорислива діяльність фізичних осіб у матеріальній, фінансовій та іншій підтримці набувачів благодійної до­помоги;

   3) спонсорство - добровільна безприбуткова участь фізичних та юри­дичних осіб у матеріальній підтримці благодійної діяльності з метою по­пуляризації винятково свого імені, торгової марки, назви.

2.    Підтримка благодійності, меценатства та спонсорства припускає:

   1) доведення фактів цієї діяльності до жителів громади через засоби масової інформації;

2) заохочення шляхом зниженням ставок місцевих податків.

Стаття 61. Міжнародна діяльність

1. Пріоритетними в міжнародній діяльності визначаються такі напрями:

    1) укладення щорічних протоколів стосовно здійснення конкретних заходів у рамках укладених угод про співробітництво із зарубіжними суб'єктами місцевого самоврядування;

    2) участь в об'єднаннях зарубіжних суб'єктів місцевого самоврядуван­ня з проблематики, що має пріоритетне значення для територіальної громади;

    3) участь у заходах, що мають представницький характер для терито­ріальної громади;

    4) участь у заходах міжнародного плану, що мають на меті отримання конкретної допомоги для територіальної громади;

    5) участь у заходах, що сприяють залученню інвестицій на розвиток те­риторіальної громади або передбачають здійснення спільних проектів;

6) участь у заходах відповідно до міжнародних угод України, або в рам­ках міждержавних програм.

 

Стаття 62. Підтримка місцевих товаровиробників, малого та серед­нього підприємництва

   1. Органи місцевого самоврядування з метою створення робочих місць та підвищення добробуту жителів села надають підтримку місцевим товаровиробникам, сприяють розвитку малого та середнього підприємництва.

2. Виконком сільської ради щороку приймає програму підтримки місцевих товаровиробників, малого та середнього підпри­ємництва.

                                             

                                                  РОЗДІЛ IX

                ФІНАНСИ ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Стаття 63. Загальні принципи фінансової діяльності територіальної громади

1.   Фінансова діяльність територіальної громади має на меті:

     1) створення відповідних механізмів регулювання процесів економіч­ного та соціального розвитку, що відіграватимуть у них стимулюючу та координуючу роль;

     2) запровадження відповідних фіскальних інструментів, що дозволяти­муть створювати механізми щодо формування надійної бази власних надхо­джень та сприятимуть розвиткові економічних процесів на території громади;

     3) забезпечення процесів надання громадських послуг у соціальній та житлово-комунальній сферах; формування системи соціального захисту населення, притаманної ринковій економіці;

    4) сприяння розвиткові інвестиційних процесів, спрямованих на форму­вання сучасної інфраструктури комунального господарства;

 5)  якісне виконання повноважень, делегованих органам місцевого
самоврядування.

2.   Фінансова діяльність територіальної громади відбувається на засадах:

    1) планування фінансових ресурсів;

       2) першочергового забезпечення потреб, які мають важливе значення для розвитку територіальної громади та соціально-економічного благо­получчя її членів;

    3) урахування загальнодержавних інтересів;

        4) прозорості, регулярного інформування, винесення на обговорення пи­тань фінансового планування, інвестиційної діяльності, проектів сільського  бюджету та забезпечення доступу до здійснення контролю з боку громадськості;

       5) застосування новітніх технологій у здійсненні фінансового менедж­менту та використання широкого спектру фінансових інструментів, при­таманних ринковій економіці.

 

Стаття 64. Планування фінансових ресурсів

    1. З метою оптимального вирішення питань, що належать до відання місцевого самоврядування та закладення чітких бюджетних орієнтирів, органи місцевого самоврядування запроваджують систему середньострокового фінансового планування, що передбачає фінансовий розвиток громади протягом п'яти років.

 1. Фінансовий план містить прогнозовані бюджетні видатки та над­ходження, а також запропоновані заходи щодо забезпечення бюджетної збалансованості у наступних роках. Основою для планування фінансових ресурсів має бути інвестиційна програма, що складається виконавчими органами. Фінансовий план та інвестиційна програма щороку коригуються відповідно до потреб розвитку територіальної громади.
 2. Фінансове планування відбувається на таких засадах:

  1)  виявлення визначальних факторів перспективного розвитку;

  2) обґрунтування рішень   та   програм, що    впливатимуть  на   визначення перспективних завдань та планування видатків.

 

Стаття 65. Повноваження щодо фінансових зобов'язань

 1. Органи місцевого самоврядування беруть на себе зобов'язання щодо виплати коштів на здійснення інвестицій та заходів, спрямованих на їх залучення, лише в тому випадку, якщо це передбачено положеннями бюджетного планування.
 2. Обсяги фінансових зобов'язань розраховуються відповідно до передбачених бюджетних можливостей наступних трьох років.
 3. У виняткових випадках калькуляція зобов'язань може здійснюватися на весь період реалізації інвестиційного проекту. Органи місцевого само­врядування беруть на себе такі зобов'язання лише за умов наявності виважених та переконливих розрахунків, які свідчать про те, що обсяги зазначених зобов'язань не несуть загрози щодо розбалансування бю­джетів наступних років.

4.  Повноваження органів місцевого самоврядування щодо надання
зобов'язань діють до затвердження бюджету наступного року.

Стаття 66. Фінансування витрат, пов'язаних із здійсненням органа­ми місцевого самоврядування повноважень органів виконавчої влади та виконанням рішень органів державної влади

 1. Держава фінансує у повному обсязі здійснення органами місцевого самоврядування наданих законом повноважень органів виконавчої влади. Кошти, необхідні для здійснення органами місцевого самоврядування цих повноважень, щороку передбачаються в Законі України про Державний бюджет України.
 2. Рішення органів державної влади, які призводять до додаткових ви­датків органів місцевого самоврядування, обов'язково супроводжуються передачею їм необхідних фінансових ресурсів. Указані рішення виконуються органами місцевого самоврядування в межах переданих їм фінансових ресурсів. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади і попередньо не забезпечені відповідними фінансовими ресурсами, компенсуються державою.

 

Стаття 67. Утворення цільових фондів

 1. Сільська рада може утворювати цільові фонди, які є скла­довою спеціального фонду відповідного місцевого сільського бюджету.
 2. Порядок формування та використання цільових фондів визначаєть­ся положенням про ці фонди, що затверджується сільською радою.

 

Стаття 68. Місцеві податки і збори

Сільська  рада відповідно до закону встановлює місцеві податки і збори. Місцеві податки і збори зараховуються до відповідних місцевих бюджетів.

 

Стаття 69. Участь органів місцевого самоврядування у фінансово-кредитних відносинах

 1. Сільська рада або за її рішенням інші органи місце­вого самоврядування відповідно до законодавства можуть випускати місцеві позики, лотереї та цінні папери, отримувати позички з інших бюджетів на покриття тимчасових касових розривів з їх погашенням до кінця бюджетного року, а також отримувати кредити в банківських установах.
 2. Сільська рада може у межах законодавства створювати комунальні банки та інші фінансово-кредитні установи, виступати га­рантами кредитів підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміщувати належні їм кошти в банках інших суб'єктів права власності, отримувати відсотки від їх доходів відповідно до закону із зарахуванням їх до доходної частини відповідного місцевого бюджету.

 

РОЗДІЛ Х 

  БЮДЖЕТ ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Стаття 70. Загальні засади формування бюджету ОТГ

1. Сільська рада самостійно розробляє, затверджує і виконує місцевий бюджет.

    2.Самостійність місцевого бюджету гарантується власними та за­
кріпленими за ними на стабільній основі законом загальнодержавними доходами, а також правом самостійно визначати напрями використання коштів місцевих бюджетів відповідно до закону.

 1. Втручання державних органів у процес складання, затвердження і виконання місцевих бюджетів не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством.
 2. Сільська рада приймає бюджет громади на кожний календарний рік.

   5. Бюджет громади включає в себе бюджетний план, в якому наводиться загальна сума:

 1)   надходжень і видатків протягом року;

 2) запланованих кредитів під інвестиції та заходи щодо залучення інвестицій;

 3)   повноважень виконавчого комітету сільської ради на укла­дання договорів (зобов'язань), унаслідок яких у наступні роки доведеться вдаватися до додаткових витрат на інвестиції та фінансування заходів
щодо їх залучення.

6. До закінчення року зміни до бюджету  можуть вно­ситися лише у формі рішення сільської ради про внесення змін до рішення сільської ради ,,Про бюджет громади” відповідно до порядку внесення змін до рішень сільської ради.

Стаття 71. Доходи місцевих бюджетів

1.  Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних, визна­чених законом, джерел та закріплених у встановленому законом порядку загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

 1. Порядок зарахування доходів до місцевих бюджетів визначається Бюджетним кодексом України та іншими законами.
 2. У доходній частині місцевого бюджету окремо виділяються доходи, необхідні для виконання власних повноважень, і доходи, необхідні для забезпечення виконання делегованих законом повноважень органів ви­конавчої влади.
 3. Місцевий бюджет поділяється на поточний бюджет і бюджет розвитку. Доходи бюджету розвитку формуються за рахунок частини податкових надходжень, коштів залучених від розміщення місцевих позик, а також інвестиційних субсидій з інших бюджетів.

Стаття 72. Видатки місцевих бюджетів

 1. Видатки, які здійснюються сільською радою на потреби територіальних громад, їх розмір і цільове спрямування визначаються місцевими бюджетами цих громад.
 2. Сільські, ради та їх виконавчі органи самостійно розпоря джаються коштами відповідних місцевих бюджетів, визначають напрями їх використання.
 1. У видатковій частині місцевих бюджетів окремо передбачаються ви­датки поточного бюджету і видатки бюджету розвитку.
 2. Кошти поточного бюджету спрямовуються на фінансування установ і закладів, що утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, і не на­лежать до бюджету розвитку.
 3. Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного розвитку території громади, пов'язаних із здійсненням інвестиційної та інноваційної діяльності, а також на фі­нансування субвенцій та інших видатків, пов'язаних з розширеним від­творенням.
 4. Видатки місцевих бюджетів поділяються на дві частини: видатки, пов'язані з виконанням власних повноважень місцевого самоврядуван­ня, і видатки, пов'язані з виконанням делегованих законом повноважень органів виконавчої влади.

Стаття 73. Збалансування доходів і видатків місцевих бюджетів

 1. Місцеві бюджети мають бути достатніми для забезпечення виконання сільською радою наданих їй законом повноважень та забез­печення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб.
 2. При забезпеченні збалансування доходів і видатків місцевих бюджетів не враховуються вільні залишки бюджетних коштів.
 3. У разі коли вичерпано можливості збалансування доходів і видатків місцевих бюджетів і при цьому не забезпечується покриття видатків, необхідних для здійснення сільською радою наданих їй законом повноважень та забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб, держава забезпечує збалансування місцевих бюджетів шляхом передачі необхідних коштів до відповідних місцевих бюджетів у вигляді дотацій, субвенцій, субсидій відповідно до закону.

Стаття 74. Звіт про виконання бюджету

 1. У звіті про виконання бюджету наводяться дані щодо результатів виконання бюджету, включаючи інвентаризацію майна та заборгованість на початку і наприкінці бюджетного року. До звіту про виконання бюджету додається звітна доповідь роз'яснювального змісту.
 2. Звіт про виконання бюджету складається протягом 6 місяців після закінчення бюджетного року.

Сільська  рада має затвердити звіт про виконання бюджету не пізніше 31 грудня наступного за бюджетним року.

Рішення сільської ради про затвердження звіту про виконання бюджету оприлюднюється. Одночасно річний фінансовий звіт разом із письмовим пояснювальним коментарем до нього розміщується протягом семи робочих днів у будинку сільської ради.

 

                    РОЗДІЛ XI

                                МАЙНО ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Стаття 75. Право комунальної власності

 1. Територіальній громаді належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, у тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслу­говування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини.
 2. Підставою для набуття права комунальної власності є передача майна територіальній громаді безоплатно державою, іншими суб'єктами права власності, а також майнових прав, створення, придбання майна в порядку, встановленому законом.
 3. Територіальна громада безпосередньо або через ор­гани місцевого самоврядування може об'єднувати на договірних засадах на праві спільної власності об'єкти права комунальної власності.
 4. Сільська рада від імені та в інтересах територіальної громади відповідно до закону здійснює правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, утому числі виконує всі майнові операції, може передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користуван­ня юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користу­вання і оренду.
 5. Доцільність, порядок та умови відчуження об'єктів права комунальної власності визначаються сільською радою. Доходи від відчу­ження об'єктів права комунальної власності зараховуються до місцевого бюджету і спрямовуються на фінансування заходів, передбачених бю­джетом розвитку.
 6. Майнові операції з об'єктами права комунальної власності не повинні ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, зменшувати обсяг та погіршувати умови надання послуг населенню.
 1. Право комунальної власності територіальної громади захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб'єктів. Об'єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальної гро­мади і передані іншим суб'єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади або відповідного рішення ради чи уповноваженого нею органу, за винятком випадків, передбачених законом.
 2. Сільська рада мають право:

    1) вносити пропозиції про передачу або продаж у комунальну власність територіальної громади підприємств, установ та організацій, їх струк­турних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб територіальної громади;

   2)  на переважне придбання в комунальну власність приміщень, споруд, інших об'єктів, розташованих на відповідній території, якщо вони можуть бути використані для забезпечення комунально-побутових та соціально-культурних потреб територіальної громади;

 3)  мати об'єкти комунальної власності за межами адміністративно-територіальної одиниці.

 

Стаття 76. Комунальні підприємства

 1. Комунальними підприємствами вважаються підприємства, засновані на власності територіальної громади.
 2. Орган місцевого самоврядування можуть також придбати підпри­ємство або майнову частку (корпоративні права) зазначеного товариства шляхом укладення договору купівлі-продажу з попереднім власником.
 3. Комунальні підприємства мають виконувати своє громадське при­значення, підтримувати соціальну спрямованість цінової політики, а та­кож стимулювати економічну діяльність підприємств галузі інших форм власності.

  Діяльність підприємств комунальної власності відбувається відповід­но до їх статутів, що затверджуються відповідним виконавчим органом, визначеним сільською радою. Директор підприємства призна­чається та звільняється з посади головою сільської ради  та працює за контрактом. Усі майнові операції, питання розподілу прибутків та про­цеси затвердження фінансових звітів цих підприємств врегульовуються за рішенням сільської  ради, окрім випадків, передбачених їх статутами.

Стаття 77. Відкритий реєстр власності Громади         

               Перелік об’єктів власності громади обліковується у відкритому реєстрі власності громади (далі по тексту – реєстр).                                                                   

              Вказаний реєстр є електронною базою даних, в якій міститься довідкова інформація про усе майно, майнові та корпоративні права громади та її органів. Наповнення та ведення реєстру, повнота та достовірність даних забезпечується шляхом проведення постійної інвентаризації майна і майнових прав громади та її органів.                                                                                                                                   

           Ведення реєстру та відповідальність за достовірність і повноту інформації, що в ньому міститься, покладається на голову сільської ради, старосту чи іншу особу, яка призначається за рішенням сесії Комарівської сільської ради  ОТГ.  В реєстрі міститься інформація про:

            1)рухоме і нерухоме майно (житловий фонд, нежитлові приміщення) комунальної власності із зазначенням прізвище, ім’я, по-батькові орендаря (користувача) комунального майна чи найменування юридичної особи, в оренді (користуванні) якої перебуває таке майно, та суму орендної плати (плати за користування), що щорічно сплачується до сільського бюджету;

            2)землю із зазначенням відомостей, що містяться у статті 15 Закону України «Про Державний земельний кадастр», також, прізвище, ім’я, по батькові власника ділянки чи найменування юридичної особи, інформація щодо суми орендної плати чи земельного податку, що щорічно сплачується до сільського бюджету, а також інформацію про кількість квадратних метрів земельних ділянок комунальної власності по кожному  населеному пункті, по яким укладені договори оренди (із зазначенням назв  орендарів чи власників, відсоткових ставок оренди та призначення земельних ділянок  згідно генплану, терміну дії договору оренди, існування чи відсутності заборгованості по сплаті орендної плати та розмір заборгованості в разі наявності такої);

            3)водні ресурси місцевого значення та держаного значення, що розташовані на території громади із зазначенням щодо водних ресурсів місцевого значення: прізвища, імені, по батькові орендаря/користувача чи найменування юридичної особи, яка користується водним ресурсом, інформацію щодо суми плати, що щорічно сплачується до сільського бюджету; щодо водних ресурсів державного значення: прізвище, ім’я, та по- батькові орендаря/користувача чи найменування юридичної особи, яка користується водним ресурсом та копію рішення органу державної влади, яким такий ресурс наданий у користування;

            4)корисні копалини місцевого значення та держаного значення, із зазначенням щодо корисних копалин місцевого значення: прізвища, імені, по батькові орендаря/користувача чи найменування юридичної особи, яка користується корисними копалинами, інформацію щодо суми плати, що щорічно сплачується до місцевого бюджету та розмір заборгованості в разі наявності такої. Щодо корисних копалин загальнодержавного значення – перелік місць видобування/свердловин та обсягу видобування корисних копалин, прізвище, ім’я, по-батькові орендаря/користувача чи найменування юридичної особи, яка здійснює розвідку чи видобування таких копалин та копію рішення державного органу, який надав такий дозвіл;

    5)лісові ресурси, які знаходяться на території Громади, із зазначенням органу, який управляє лісовими ресурсами та розмір доходів до селищного бюджету, які сплачують підприємства лісового господарства. У випадку, якщо лісовими площами володіє будь-яка фізична чи юридична особа, вказується площа ділянки, прізвище, ім’я, по батькові орендаря/користувача/власника чи найменування юридичної особи, рішення, на підставі якого була виділена така ділянка та суму коштів, які сплачується за володіння чи користування такою ділянкою;

     6)комунальні підприємства із зазначенням суми річного доходу/збитків, комунального підприємства до сільського бюджету та назву фізичних чи юридичних осіб, які володіють часткою в комунальному підприємстві.   

    7)лінії електромереж та електричні стовпи з зазначенням площі охоронних зон та інформацією щодо наявності проекту землеустрою,суму коштів, які сплачується за користування такою ділянкою; траси водо- та теплопостачання, каналізаційні мережі, що розміщені на території громади з зазначенням їх довжини, площі, глибини;

8)газо- теле- мережі, іншого роду комунікації, які знаходяться на території громади з зазначенням їх довжини, площі, глибини частку в майні підприємств чи статутному капіталі підприємств та інформацію, скільки прибутку в бюджет громади надходить щорічно;

            9)заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, науки, соціального обслуговування, що знаходяться у власності, на балансі громади, та суму коштів, що щорічно витрачається на їх утримання;

            10)майнові права, рухомі та нерухомі об’єкти, визначені відповідно до закону як об’єкти права комунальної власності, кошти, отримані від їх відчуження із зазначенням суми, за яку вони були відчужені та прізвище, ім’я, по батькові чи найменування юридичної особи, що набула право власності на ці об’єкти.

            11)спадщина, що визнана судом відумерлою і переходить у власність територіальної громади, інше майно та майнові права.

           По кожному об’єкту, повинна міститися інформація про:                                   об’єкт права власності, його вартість (ринкову) (якщо вона визначена), правовстановлюючий документ чи рішення органу державної влади, відповідно до якого визначено власника об’єкту права власності та його повноваження, а також зазначається у кого у володінні цей об’єкт права власності перебуває на даний момент і на підставі якого правовстановлюючого документу чи рішення органу державної влади його передано. В реєстрі може міститися і інша інформація, яка необхідна для ідентифікації та обліку об’єктів власності громади.

            Вказаний реєстр є інформацією з відкритим доступом і знаходиться на офіційному веб-сайті громади.

            Друкована актуальна версія реєстру знаходиться в сільській раді для вільного доступу.

            Порядок ведення та наповнення реєстру визначається в Положенні про відкритий реєстр власності територіальної громади.

 

Стаття 78. Інвентаризаційна комісія                                                                 1.Рішенням Комарівської сільської ради – об’єднаної територіальної громади з числа членів територіальної громади та відповідального працівника/працівників сільської ради, утворюється постійно діюча інвентаризаційна комісія.                                                                                          

            2.За посадою членом інвентаризаційної комісії є голова сільської ради або староста відповідного старостату. Інших членів інвентаризаційної комісії делегує сільська рада. Рішення про створення інвентаризаційної комісії та її персонального складу приймається одночасно з прийняттям цього Статуту. Рішення про виключення члена з комісії  приймається тим органом, який його призначав.                                                                                                          3.Повноваження інвентаризаційної комісії:                                                                                          проведення інвентаризації об’єктів власності громади;                                 

            1)формування та постійне поновлення реєстру об’єктів власності громади, з урахуванням положень цього Статуту;                                         

            2)контроль за обліком та реєстрацією відповідно до чинного законодавства та цього Статуту об’єктів нерухомого майна незалежно від форм власності;                                                                                                                       3)контроль за забезпеченням дотримання обов’язкового страхування об’єктів власності  (об’єктів оренди);

            4)контроль за цільовим використанням  об’єктів комунальної власності, переданих  на баланс, в оперативне  управління ,повне  господарське  відання;

             5) аналіз  фінансово-господарської діяльності,  контроль за  ефективністю 

управління підприємствами  комунальної  власності, підприємствами різних форм  власності з  часткою (паями, акціями) комунальної  власності.

             6)контроль  у сфері майнових   відносин  між  орендовцем  та  орендарями щодо  господарського  використання  майна,  що   перебуває  у комунальній  власності;

            7)контроль  за дотриманням  умов договорів  оренди, приватизацію  та  відчуженням  майна  громади,  об’єктів спільної  власності;

          8) інші  повноваження  контролю  за розпорядженням   власністю  територіальної  громади    у  відповідності   до  Конмтитуції , законодавства  України   та  цього  Статуту.

          Сільська рада для виконання  функцій  інвентаризаційної  комісії,

Зобов’язана  надати  всю  необхідну  інформацію  для  роботи  комісії  та здійснювати   її  матеріально- технічне  забезпечення.

 

 Стаття 79. Інвентаризація власності територіальної громади                                                         У випадку, якщо власність громади не інвентаризована належним чином, в тому числі, у відповідності до вимог цього Статуту, інвентаризаційна комісія проводить інвентаризацію власності громади протягом одного року з моменту затвердження  Статуту  територіальної  громади.                                                                                                                              Перша версія реєстру власності громади оприлюднюється в термін, встановлений рішенням сесії, але не пізніше шести місяців з моменту прийняття цього Статуту. Звіт про хід проведення інвентаризації, інвентаризаційні описи основних засобів та протоколи засідань Інвентаризаційної комісії оприлюднюються не рідше, ніж один раз на місяць.

 Про стан інвентаризації майна громада повідомляється у належний спосіб відповідно до цього Статуту, а відомості про об’єкти права комунальної власності, майнових та корпоративних прав громади вносяться до реєстру в п’ятиденний термін.

            Рішення про проведення інвентаризації земель чи інших об’єктів власності громади, інвентаризація яких потребує додаткового фінансування, повинно прийматись разом із прийняттям бюджету громади. При цьому, виділення бюджетних коштів для інвентаризації є першочерговими та пріоритетними після захищених статей витрат сільського бюджету.

 

                   РОЗДІЛ XII

       ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 80. Порядок прийняття і реєстрації Статуту

 1. Статут затверджується на пленарному засіданні сільської ради більшістю голосів депутатів від загального складу ради.
 2. Статут набуває чинності з дня його державної реєстрації в органах Міністерства юстиції.

 

Стаття 81. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

 1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться сільською радою більшістю голосів депутатів від загального складу ради.
 2. Право внесення проектів змін та доповнень до Статуту мають   голова сільської ради  , виконавчий комітет сільської ради, депутати сільської ради, постійні комісії сільської ради, загальні збори громадян. Відповідні зміни та доповнення до Статуту вносяться також сільською радою за результатами місцевого референдуму.
 3. Про внесення змін до Статуту голо­ва сільської ради  у п'ятиденний термін повідомляє орган, що здійснив реєстрацію Статуту.

Стаття 82. Контроль за виконанням Статуту та його зберігання

 1. Контроль за виконанням Статуту здійснюють сільська рада, голова сільської ради, інші органи і особи в порядку, перед­баченому цим Статутом і чинним законодавством України.
 2. Статут у трьох ідентичних примірниках зберігається в сільській раді, районному архіві, органі, що здійснив його реєстрацію.

 

 

 

Сільський  голова                                                                            Ю.І.Кантур

СТАТУТ