Як правильно оформити звернення?

Відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян»:

  • звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.
  • у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.
  • звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.
  • в електронному зверненні має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.
  • звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).
  • зисьмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідним роз’ясненням не пізніше як через десять днів від дня надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 Закону України «Про звернення громадян».

Звернення про надання безоплатної правової допомоги розглядаються в порядку, встановленому законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про звернення громадян» визначено звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню:

  • письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.
  • не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону.

Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

 

ЗРАЗОК ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ДО ГОЛОВИ КОМАРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

                                                                                                                         Голові Комарівської сільської ради

                                                                                                                         Бондаренку Віктору Володимировичу

                                                                                                                        ________________________________

                                                                                                                                           (ПІБ заявника)

                                                                                                                   ____________________________________

                                                                                                                                         (домашня адреса)

                                                                                                                   ____________________________________

                                                                                                                                         (номер телефону)

                                                                                                                         ___________________________________    

                                                                                                                   (статус(учасник війни, інвалід, пенсіонер, тощо))

 

Заява/клопотання/скарга/пропозиція

 

Звернення пишеться в довільній формі, де викладено суть порушеного питання, зауваження пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

 

Дата                                                                                                           Підпис

 

 

*До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також копії інших документів, необхідних для розгляду скарги.